categorielezing
wanneerdinsdag 21 maart 2017
beginttijd20:00 uur
 titelGetuigen van Geloof
beschrijving

In de veertigdagentijd zullen een aantal gelovigen concreet van hun geloof getuigen voor de geloofs­gemeen­schap. Dit gebeurt in een gebeds­viering in de parochiekerk van Schoon­hoven elke zondag­avond (19.00 uur) en elke dinsdag­avond (20.00 uur) in de veertigdagentijd.

Pasen is het feest van het geloof. We vernieuwen ons geloof in God, als Vader, Zoon en heilige Geest. De vraag is: Waarom geloof je in God? Met eenvoudige voorbeelden uit het leven leggen een aantal mensen van de neokatechumenale weg verantwoording af van hun geloof. Zij laten zien wat God in hun leven gedaan heeft en leggen zo getuigenis af. Ook dat is een roeping van elke gelovige.

Iedereen is uit genodigd om één of meerdere keren dit te komen mee vieren. Het is de moeite waard.

info

www.bartholomeus

locatieBartholomeuskerk, Wal 61
plaatsSchoonhoven (Zuid-Holland)
doelgroep

Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd.

© Copyright 2018 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl
info@rkactiviteiten.nl