Vandaag is vrijdag 19 juli  

categorie categorie Liturgie
liturgie
wanneerzondag 17 september 2023    Evangelie van 2023-09-17
(Heilige Lambertus)
begintijd10:00 uur
 titelJubileum met Mgr. Van den Hout
beschrijving

Op zondag 17 september vieren we het 10-jarig bestaan van de Parochie H. Franciscus en H. Clara. In 2013 fuseerden de Parochies Druten-Puiflijk, Heilige Victor en Gezellen, Heilige Antonius Abt en Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen en vormden de Parochie zoals we die nu kennen, met de naam van de twee heiligen die getuigen van het belang dat zowel man als vrouw belangrijk zijn in de kerk en er een rol kunnen en moeten spelen.

Mgr. Van den Hout
Om 10.00 uur begint de pontificale hoogmis met als hoofdcelebrant Mgr. Dr. Ron van den Hout, bisschop van Bisdom Groningen-Leeuwarden. Mgr. Van den Hout is oud-waarnemend pastoor van de fusieparochie van de H. Franciscus en H. Clara. Andere oud-pastoors van de gefuseerde parochies zullen aanwezig zijn, voor zover hun gezondheid dat toelaat. Een mooie gelegenheid om hen nog eens te ontmoeten.

Sacramentsprocessie
Aansluitend aan de hoogmis zal er een Sacramentsprocessie worden gehouden. Deze processie vertrekt vanuit de Ewaldenkerk en eindigt in de kapel van Boldershof. Na afl oop van deze processie is er een feestelijke bijeenkomst in de tuin van de pastorie. De processie markeert tevens het begin van het nieuwe kerkelijke jaar. Pastoor Zimmermann en het parochiebestuur nodigen van harte alle parochianen uit, of u komt uit Afferden, Deest, Horssen, Puiflijk of Druten, welkom in UW parochie Heilige Franciscus en Heilige Clara.

info

www.parochiefranciscusenclara.nl

locatieHH. Ewaldenkerk, Hogestraat 2
plaatsDruten (Gelderland)
postcode66
bisdomDen Bosch
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl