Vandaag is vrijdag 9 juni  

categorie categorie Cursus
cursus
wanneervrijdag 21 t/m zondag 23 oktober 2011    Evangelie van 2011-10-21
 titelWeekend: Theologie van het Lichaam
beschrijving

Kapelaan Simons, die het hele land rondreist om lezingen te geven over Theologie van het Lichaam, zal een heel weekend in het klooster van Opus Angelorum te gast zijn om uitleg te geven over dit bijzonder belangrijke thema.

Wat is theologie van het lichaam?
In de jaren 1979 tot 1984 sprak paus Johannes Paulus II in zijn woensdagcatecheses 5 jaar lang over de betekenis van de lichamelijkheid en in het bijzonder over de betekenis van de seksualiteit van de mens binnen Gods scheppings- en heilsplan.

God is liefde en wij zijn naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. We zijn dus geroepen om Gods liefde in deze wereld zichtbaar te maken. Daarin speelt het lichaam volgens de Katholieke Kerk een cruciale rol. Wij zijn als man en vrouw naar Gods beeld geschapen. In de seksualiteit heeft God de betekenis gelegd om liefde uit te drukken en zichtbaar te maken, een liefde zoals door God bedoeld: trouw en vruchtbaar; een liefde die zichzelf durft te verliezen aan de ander. In hun zelfgave aan elkaar tot in het lichaam toe, maken man en vrouw zichtbaar wat onzichtbaar is: de liefde die God in de mens heeft gelegd.

Toch is de menselijke seksualiteit lang niet altijd een uiting van die liefde die God erin heeft gelegd. Beminnen en bemind worden zoals God het bedoeld heeft, hebben vaak plaats gemaakt voor egoïsme en misbruik van de naaste. Hoewel de zestiger jaren door velen gezien worden als een bevrijding van het juk van de kerkelijke seksuele moraal, blijkt deze zogenaamde bevrijding niet de verwachte vrijheid gebracht te hebben.

Met zijn Theologie van het Lichaam geeft paus JPII een nieuwe en frisse kijk op de betekenis van de seksualiteit om zo los te komen van onze hedendaagse seksuele moraal en van de immoraliteit waarin ook onze tijd gevangen zit.

Voorlopig programma

Vrijdag 21 oktober: Va. 19.30u vrije inloop tot 21.30 (indien later op de avond, geef dan even een seintje)
Zaterdag 22 oktober: (Lauden) - Heilige Mis - Ontbijt - Lezing 1 - Middagmaal - Lezing 2 - Pauze -Lezing 3 - Vespers - Avondeten - Rozenkrans - Vragen/gesprekstijd – mogelijkheid tot nachtelijke aanbidding
Zondag 23 oktober: (Lauden) - H. Mis- Ontbijt -Lezing 4 - Middagmaal - Lezing 5- mogelijkheid om nog na te praten

Wanneer je pas de zaterdagmorgen kunt komen, dien je vóór 9.30u aanwezig te zijn.
Men kan ook nog van zondag op maandag blijven slapen in het klooster.

Praktische informatie

Wanneer: 21-23 oktober 2011
Wie: 16 tot ongeveer 35 jaar (gehuwd of ongehuwd)
Waar: Klooster ‘Maria Ter Engelen, Hilleshagerweg 11, 6281 AC Mechelen (Nederland)
Prijs: vrijwillige bijdrage, richtprijs 20 euro
Meenemen: Slaapzak en schrijfblok
Opgave of vragen: kris_vandenhove@hotmail.com (zo snel mogelijk i.v.m. slaapplaats)

info

kris_vandenhove@hotmail.com

www.opusangelorum.org
www.rk-engelenwerk.nl

locatieKlooster ‘Maria Ter Engelen, Hilleshagerweg 11
plaatsMechelen (Limburg)
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2023 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl