Vandaag is zondag 21 april
1e Paasdag
 

categorie categorie Conferentie
conferentie
Bisdom Utrecht
(B Utrecht)

Bisdom Utrecht

Website E-mail

Postbus 14019
3508 SB Utrecht

Maliebaan 38-40
3581CR  Utrecht

tel (030) 233 80 30
fax (030) 23 11 962

Diocesane Kerkelijke
Caritas Instelling (DKCI)
Kerkaan 22
3828 EB  Hoogland (Amersfoort)
tel (06) 42 95 28 62

www.yougle.nl

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneermaandag 12 november 2018    Evangelie van 2018-11-12
begintijd16:00 uur
eindtijd21:00 uur
 titelDiaconale Inspiratiedag Aartsbisdom Utrecht
beschrijving

De jaarlijkse diaconale inspiratiedag van het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op maandag 12 november (16.00-21.00 uur) in het Titus Brandsmahuis te Deventer. De bijeenkomst, die wordt georganiseerd door de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI), heeft als thema ‘Bewogen katholiek’. Drs. S.W.J.G. Schelberg, burgemeester van Hengelo (Ov.) en ‘bewogen katholiek’, verzorgt een inleiding “waarin hij ons in zijn gelovige en maatschappelijke betrokkenheid meeneemt,” aldus de DKCI in de uitnodiging voor deze inspiratiedag.

In de uitnodiging licht de DKCI het thema verder toe: “Door verschillende ontwikkelingen staat de Rooms-Katholieke Kerk onder druk. Tegelijkertijd zijn er ook in ons Aartsbisdom Utrecht veel katholieke gelovigen die zich dag in dag uit op grond van de naastenliefde en van het geloof inzetten voor anderen. Zij zijn bewogen katholiek. Daarom hebben we dit als thema gekozen voor de jaarlijkse diocesane diaconale inspiratiebijeenkomst.”

De inspiratiedag is bedoeld voor de leden van de pastorale teams, de permanente diakens, de diaconaal assistenten, cursisten in opleiding en de leden van PCI-besturen en PCI-werkgroepen. Omdat de Bisschoppelijke Vastenactie tijdens deze bijeenkomst de Vastenactie-projecten van 2019 zal presenteren, zijn ook de vrijwilligers van de MOV-groepen uitgenodigd.

‘Bewogen katholiek’ opent met een Eucharistieviering met als hoofdcelebrant mgr. Hoogenboom. Aansluitend aan de inspiratielezing door burgemeester Schelberg volgt een nagesprek. Vervolgens is er een pauze waarbij soep en broodjes klaarstaan voor de aanwezigen. Daarna volgen twee workshoprondes, waarna de bijeenkomst plenair wordt afgesloten.

Programma
15.30 uur - Aankomst en inloop met koffie, thee
16.00 uur - Eucharistieviering met Mgr. mr. drs. Th Hoogenboom, vicaris-generaal
17.00 uur - Inspiratielezing door burgemeester Sander Schelberg
17.30 uur - Nagesprek
18.00 uur - Soep, brood, ontmoeting, gesprek
18.45 uur - Workshop ronde I
19.40 uur - Workshop ronde II
20.30 uur - Plenaire afsluiting
21.00 uur - einde

Workshops

  • Kleurrijk geloven
  • Jongeren kloppen aan de deur
  • Goed omgaan met dementie
  • Water verandert alles (Vastenactie)
  • Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer - brief paus Franciscus

info

info@dkci-utrecht.nl
www.aartsbisdom.nl

organisatieBisdom Utrecht
locatieTitus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 2
plaatsDeventer (Overijssel)
postcode74
bisdomUtrecht
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2019 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl