Vandaag is woensdag 15 juli  

categorie categorie Bezinning
bezinning
Bisdom Utrecht
(B Utrecht)

Bisdom Utrecht

Website E-mail

Postbus 14019
3508 SB Utrecht

Maliebaan 38-40
3581CR  Utrecht

tel (030) 233 80 30
fax (030) 23 11 962

Diocesane Kerkelijke
Caritas Instelling (DKCI)
Kerkaan 22
3828 EB  Hoogland (Amersfoort)
tel (06) 42 95 28 62

www.yougle.nl

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneervrijdag 27 september 2019    Evangelie van 2019-09-27
begintijd18:30 uur
 titelGebedsestafette Vredesweek
beschrijving

De Vredesweek van dinsdag 21 t/m zondag 29 september heeft het thema ‘Vrede verbindt over grenzen’. Die verbinding krijgt in de bisdommen vorm door een gebedsestafette rondom het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima dat in de vredesweek van bisdom naar bisdom zal reizen.

Onze Lieve Vrouw van Fatima
Het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima is in 2017 gezegend door bisschop Liesen van bisdom Breda ter gelegenheid van het eeuwfeest van de verschijningen in Fatima. Het beeld heeft toen een rondgang gemaakt door het bisdom Breda. De gebedsestafette begint daarom in de Vredesweek in het bisdom Breda en wel in Bergen op Zoom.

Het beeld trekt vervolgens verder naar Bisdom Rotterdam, Bisdom Haarlem-Amsterdam, Bisdom Groningen-Leeuwarden, Aartsbisdom Utrecht, Bisdom Den Bosch en Bisdom Roermond om tenslotte terug te keren in Bisdom Breda. In elk bisdom is een plek aangewezen waarbij in nabijheid van het genadebeeld gebeden zal worden voor de vrede in de wereld. Deze locaties en de tijden voor het gebed worden op de website van de bisdommen bekend gemaakt en een ieder is welkom om mee te bidden.

Vrijdag 28 september - Eindhoven
De gebedsestafette zal op vrijdag 27 september bisdom van ’s-Hertogenbosch aandoen. In de avond zal er in de Sint Joriskerk (Sint Jorislaan 53) te Eindhoven gebeden worden voor vrede op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Fatima.

18.00 uur - Aanbidding - Uitstelling Allerheiligst Sacrament
19.00 uur - Pontificale Eucharistieviering met Mgr. R. Mutsaerts.

Iedereen is van harte welkom.

info

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
www.olvternood.nl

organisatieBisdom Utrecht
locatieSint-Joriskerk, Sint Jorislaan 51
plaatsEindhoven (Noord-Brabant)
postcode56
bisdomDen Bosch
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2020 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl