Vandaag is dinsdag 9 maart  

categorie categorie Lezing
lezing
Centrum voor Parochiespiritualiteit
(Parochiespiritualiteit)

Centrum voor Parochiespiritualiteit

Website E-mail

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) wil parochies in Nederland inspireren en ondersteunen bij de verdieping van een doorleefd katholiek geloof en de opbouw van parochiegemeenschappen.

Centrum voor Parochiespiritualiteit
Heijendaalseweg 300
6525 SM Nijmegen

tel: (024) 355 80 29 (via receptie klooster Brakkenstein)
www.parochiespiritualiteit.org

facebook.com/centrumvoorparochiespiritualiteit

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerwoensdag 3 maart    Evangelie van 2021-03-03
begintijd20:00 uur
eindtijd21:00 uur
 titelWebinar over het liturgisch jaar
beschrijving

Op woensdagavond 3 maart 2021 organiseert het CPS een webinar over het liturgisch jaar met als titel ‘Een jaar vol feesten’ (van 20 tot 21 uur via Zoom). Inleider is broeder Johan te Velde osb.

Dit webinar gaat over de betekenis van het liturgisch jaar met de feesten, gedenkdagen en bijzondere periodes die we elk jaar voorbij zien komen. In het eerste deel van het webinar denken we na over hoe het liturgisch jaar werkt. Het legt een relatie tussen enerzijds de dagen en weken en maanden van ons leven, en anderzijds het verhaal van God die in Jezus ons nabij is en ons laat leven in zijn Geest. Dat is ‘de heiliging van de tijd’. Die dagen die wij steeds weer ontvangen om te leven zijn niet neutraal: ze zijn een gave en een opdracht van God.

In het liturgisch jaar zijn er verschillende kringen: de kerstkring, van de advent tot de doop van de Heer, de Paaskring, van Aswoensdag tot Pinksteren en de kring van de heiligen die allemaal hun eigen vaste datum hebben. En dan is er het oudste en belangrijkste feest: de zondag, de eerste dag van de week waarop we de verrijzenis van de Heer vieren.

Daarna kiezen we enkele bijzondere feestdagen: de Openbaring van de Heer, Palmzondag en Allerzielen, bijzondere dagen met een heel eigen kleur die mensen graag komen meevieren. Er is gelegenheid om vragen te stellen.

Br. Johan te Velde (1954) is monnik in de St. Willibrordsabdij te Doetinchem. Hij promoveerde in 2017 op een proefschrift over het evalueren van liturgische hervormingen, geeft lezingen en retraites, geestelijke begeleiding aan onder andere priesterstudenten en is hoofdredacteur van het Benedictijns Tijdschrift.

Aanmelding
U kunt zich op de website aanmelden. U ontvangt dan een link voor het webinar. Graag uiterlijk vóór 1 maart aanmelden. Deelname aan de webinars is gratis. Een gift voor het werk van het CPS wordt op prijs gesteld en kan overgemaakt worden naar NL30 INGB 0000 1181 11. Bij voorbaat hartelijk dank!

info

www.parochiespiritualiteit.org

organisatieCentrum voor Parochiespiritualiteit
locatieOnline
plaatsNederland
doelgroep

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2021 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl