Vandaag is zaterdag 10 april  

categorie categorie Cursus
cursus
Bisdom Roermond
(B Roermond)

Bisdom Roermond

Website E-mail

Postbus 980
6040 AZ  Roermond

Bisschopshuis
Paredisstraat 10
6041 JW Roermond

tel (0475) 386 888

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneervanaf woensdag 14 april    Evangelie van 2021-04-14
(Heilige Lidwina)
 titelCursus - Buitengewoon bedienaar
beschrijving

Op 13 april start de cursus ‘buitengewoon bedienaar van de heilige communie’. De eerste coronaproofe bijeenkomsten zijn op dinsdag 13 april voor Zuid-Limburg en woensdag 14 april voor Noord- en Midden-Limburg. Aanmelden kan nog.

‘Buitengewoon bedienaren van de heilige communie’ zijn leken/vrijwilligers die een officiële aanstelling van de bisschop krijgen om mee te helpen met het uitreiken van de communie. Vorig jaar ging de cursus vanwege de coronamaatregelen niet door. Dit jaar kan dat gelukkig wel. De officiële aanstelling vindt plaats op Sacramentsdag (donderdag 3 juni) om 19.30 uur in de Sacramentsbasiliek in Meerssen.

Het uitreiken van de communie komt op de eerste plaats toe aan priesters en diakens, maar in de praktijk worden zij daarbij vaak bijgestaan door andere gelovigen. Deze aanstelling kan per viering worden verleend door een zegening. Maar iemand kan ook voor langere tijd deze taak vervullen, door een schriftelijke benoeming van de vicaris-generaal, gevolgd door een officiële aanstelling door het bisdom of de pastoor van de parochie.

In het verleden is de aanstelling tot buitengewoon bedienaar al aan veel gelovigen verleend. Voorafgaand aan de aanstelling vinden enkele vormingsavonden plaats. Het aantal deelnemers aan de vormingsavonden groeit jaarlijks! Wie in aanmerking wil komen voor de aanstelling kan zich via de eigen pastoor aanmelden. De aanstelling geldt voor een periode van drie jaar en kan daarna worden vernieuwd.

De vormingsavonden vinden dit voorjaar plaats op twee locaties. Op 13 april en 11 en 25 mei in Hulsberg en op 14 april en 12 en 26 mei in Venray. De avonden worden verzorgd door vicaris Ed Smeets voor Liturgie & Kerkmuziek. Tijdens de bijeenkomsten wordt uiteraard rekening gehouden met de coronamaatregelen. Ook degen die al eerder aan de vormingsavonden hebben deelgenomen, maar hun kennis willen opfrissen zijn welkom om zich aan te melden.

info

g.dieteren@bisdom-roermond.nl
www.bisdom-roermond.nl/Cursus-buitengewoon-bedienaar-start-komende-week

organisatieBisdom Roermond
locatie
plaatsVenray (Limburg)
postcode58
bisdomRoermond
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2021 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl