Vandaag is vrijdag 22 oktober
H. Johannes Paulus II
 

categorie categorie Conferentie
conferentie
wanneervrijdag 15 oktober    Evangelie van 2021-10-15
begintijd14:00 uur
eindtijd16:00 uur
 titelWebinar oecumenische uitdagingen
beschrijving

“Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt” (Jes. 52,7)

Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Willibrord (658-739) en zijn gezellen legden in de 8e eeuw de basis voor de Kerk in de lage landen. De Kerk heeft in de loop der tijden hoogte en dieptepunten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht van het Evangelie weer naar boven om aan te zetten tot verjonging en vernieuwing van de Kerk.

Vandaag staan kerken in ons land meer dan ooit voor de uitdaging om het Evangelie op een aansprekende en eigentijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd?

Daarover gaat het Webinar Boodschappers van Vreugde dat de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen aan de vooravond van het Hoogfeest van de Heilige Willibrord en de viering van Willibrordzondag op 15 oktober 2021 organiseren.

Programma

  • 14.00 uur - Opening 
  • I Getuigen van de vreugde van het Evangelie
  • 15.00 uur - Pauze
  • II Keuzes en vormen met het oog op de toekomst
  • 16.00 uur - Einde

Na de inleidingen is er gelegenheid voor vragen en gesprek.

Voor bestrijding gemaakte kosten wordt een deelnemersbijdrage van € 5 op rekeningnummer NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van de Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. Webinar Boodschappers van Vreugde op prijs gesteld.

info

secretariaat@oecumene.nl
www.oecumene.nl

locatieOnline
plaatsNederland
doelgroep

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2021 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl