Vandaag is vrijdag 27 januari  

categorie categorie Ontmoeting
ontmoeting
Bisdom Utrecht
(B Utrecht)

Bisdom Utrecht

Website E-mail

Postbus 14019
3508 SB Utrecht

Maliebaan 38-40
3581CR  Utrecht

tel (030) 233 80 30
fax (030) 23 11 962

Diocesane Kerkelijke
Caritas Instelling (DKCI)
Kerkaan 22
3828 EB  Hoogland (Amersfoort)
tel (06) 42 95 28 62

www.yougle.nl

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerwoensdag 18 januari    Evangelie van 2023-01-18
begintijd10:30 uur
 titelOntmoetings- en inspiratiedag
beschrijving

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert op 18 januari 2023 een ontmoetings- en inspiratiedag voor alle priesters die werken met een benoeming en zending van de aartsbisschop van Utrecht. De bijeenkomst vindt plaats op het Ariënsinstituut te Utrecht (Keistraat 9).

Onderwerp van deze dag is het bespreken en delen van – en het bieden van perspectief aan hen die werkzaam zijn in parochiepastoraat en -bestuur tijdens en na de voltooiing van het proces van kerksluiting. Dit alles gericht op vitalisering van de parochies. Daarbij zal ook de vraag aan de orde komen of en zo ja op welke wijze (elementen van) het gedachtengoed van James Mallon daarin een rol kunnen spelen.

De dag begint om 10.30 uur met een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal met mogelijkheid tot concelebratie (hoofdcelebrant is kardinaal Eijk). Daarna verzorgt kardinaal Eijk een perspectiefschets in het kader van het onderwerp van deze dag. Na de lunch volgt een gesprek naar aanleiding van de inleiding van kardinaal Eijk. Na het avondgebed wordt de ontmoetings- en inspiratiedag afgesloten met een drankje.

info

www.aartsbisdom.nl/agenda_items/ontmoetings-en-inspiratiedag

organisatieBisdom Utrecht
locatieAriŽnsinstituut, Keistraat 9
plaatsUtrecht (Utrecht)
postcode35
bisdomUtrecht
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2023 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl