Vandaag is donderdag 1 december  

categorie categorie Conferentie
conferentie
wanneervanaf woensdag 9 november    Evangelie van 2022-11-09
(Kerkwijding Lateraanse Basiliek)
begintijd20:15 uur
eindtijd21:30 uur
 titelGespreksavonden - Sociale leer van de Kerk
beschrijving

Chris­te­nen maken deel uit van de maat­schap­pij, ze staan als bur­gers in het volle leven. Wat is hun bood­schap aan de samen­le­ving? Hoe drukken zij hun stempel op hun omge­ving? 

Sinds eind 19e eeuw heeft de Kerk zich uit­ge­spro­ken over maat­schap­pe­lijke kwesties, te beginnen bij het arbei­ders­vraag­stuk dat ontstond bij de industriële revolutie. Wat hebben pausen gezegd over de cultuur, de markt en de economie, de media, de poli­tiek? Wat over de waar­dig­heid en de rechten van de mens, het gezin en de opvoe­ding? 

Zonder met pasklare ant­woor­den te komen gaan wij met elkaar in gesprek over de maat­schap­pe­lijke bood­schap van de Kerk en de moge­lijk­he­den die gelo­vi­gen hebben om de omge­ving waarin zij zich bewegen te beïn­vloe­den.

Data
Woens­dag­avond van 20.15 tot 21.30 uur:

  • 9 no­vem­ber 2022
  • 23 no­vem­ber 2022
  • 30 no­vem­ber 2022
  • 7 de­cem­ber 2022
  • 14 de­cem­ber 2022
  • 4 januari 2023
  • 11 januari 2023
  • 25 januari 2023
  • 1 februari 2023
  • 8 februari 2023

Locatie
Ont­moe­tings­cen­trum naast de Onze Lieve Vrouwe­kerk
Keizers­gracht 218 B, 1016 DZ Am­ster­dam

Opgave
Door overma­king van € 30,- op reke­ning NL16 INGB 0000 0838 31 t.n.v. Stich­ting Onze Lieve Vrouwe­kerk, Am­ster­dam o.v.v. Cursus sociale leer. Bij de in­schrij­ving zijn inbegrepen: huur van de ruimte, koffie, cursus­ma­te­riaal.

Deel­ne­mers kunnen het boek Chris­te­nen in de samen­le­ving. Inlei­ding op de sociale leer van de Kerk van Domènec Melé (De Boog, 303 blz., € 14.75) aanschaffen tegen de geredu­ceerde prijs van € 10,- bij de boekverkoop in het Ont­moe­tings­cen­trum of bij de eerste sessie van de gespreks­avon­den.

info

Eugen Graas, pr
(06) 174 172 40
egraas@gmail.com

locatieOntmoetingscentrum naast de OLVrouwekerk, Keizersgracht 218b
plaatsAmsterdam (Noord-Holland)
postcode10
bisdomHaarlem-Amsterdam
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2022 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl