Vandaag is vrijdag 1 december  

categorie categorie Lezing
lezing
wanneervrijdag 6 oktober    Evangelie van 2023-10-06
begintijd16:15 uur
 titelInaugurele rede Erik Sengers bij Tilburg Uni
beschrijving

Het College van Bestuur heeft dr. Erik Sengers benoemd tot bij­zon­der hoog­le­raar Vraag­stukken Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging bij de Krijgs­macht aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Deze leer­stoel is inge­steld door het Or­di­na­ri­aat voor de Neder­landse Strijd­krachten, dat de gees­te­lij­ke ver­zor­ging voor mili­tai­ren vanuit de Rooms-Katho­lie­ke Kerk behar­tigt.

De inaugurele rede vindt plaats op 6 ok­to­ber om 16.15 uur in de aula van de Uni­ver­si­teit Tilburg.

info

www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/theologie/organisatie/erik-sengers-benoemd-tot-bijzonder-hoogleraar-vraagstukken-geestelijke-verzorging-bij-de-krijgsmacht

locatieUniversiteit Tilburg, Bijsterveldenlaan
plaatsTilburg (Noord-Brabant)
postcode50
bisdomDen Bosch
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2023 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl