kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy


Online-Adventskalender Luikje 26

Zaterdag 22 december 2018

Kerstpuzzel

Doe je ook mee? Onze Kerstpuzzel kun je uitprinten of op de computer invullen.
Elk kind dat de oplossing naar ons mailt, krijgt een verrassing thuisgestuurd.
De puzzel en de vragen zie je onder het gebedje van vandaag.
Alle antwoorden kun je vinden achter eerdere luikjes van deze Adventskalender.

Noveengebedje

Dag 6

Lief Kindje Jezus,
u weet wat het is om een kind te zijn.
Daarom bid ik tot u
voor zieke kinderen,
voor oorlogskinderen,
voor alle kinderen die niet gelukkig zijn.
Laat het feest van Kerstmis hen blij maken.
Amen.

Hoe werkt de kerstpuzzel?

 • Lees hieronder vraag 1 en vul het antwoord in op regel 1 in de puzzel. En zo ook de andere vragen.
 • Klik met de muis in een vakje om je antwoord in te voeren. (met Tab kun je ook een regel verder en met Shift-Tab terug)
 • Als je een vraag niet weet, klik dan op de tip. De tip brengt je naar het luikje waarachter het antwoord te vinden is. De tip opent een nieuw tabblad. Sluit het tabblad als je het antwoord gevonden hebt om de puzzel verder in te vullen.
1 (6 letters)
2 (4 letters)
3 (8 letters)
4 (3 letters)
5 (10 letters)
6 (5 letters)
7 (10 letters)
8 (6 letters)
9 (6 letters)
10 (5 letters)
11 (5 letters)
12 (9 letters)
13 (7 letters)
14 (5 letters)
15 (8 letters)
16 (5 letters)
17 (5 letters)
18 (8 letters)

Vragen Kerstpuzzel

 1. Hoe heet een gebed dat je 9 dagen achtereen bidt voor iets belangrijks? (tip)
 2. Elk Weesgegroet is als een mooie .... voor Maria (tip)
 3. God heeft alles gemaakt. Hij is de ........ van hemel en aarde. (tip)
 4. De engel Gabriël bracht aan Maria goed nieuws van ... (tip)
 5. Door het bidden van de .........., leren we Jezus beter kennen. (tip)
 6. God is de ..... van Jezus. (tip)
 7. God is .......... Hij wil onze zonden vergeven. (tip)
 8. Jezus is de Redder en ...... die God beloofd had. (tip)
 9. De geboorte van Jezus is het derde blijde ...... van de Rozenkrans (tip)
 10. In de Advent kijken we uit naar de ..... van Jezus. (tip)
 11. Jezus werd door Johannes de ..... aangewezen als de beloofde Redder. (tip)
 12. Maria was altijd zonder zonde. Haar hart is ......... (tip)
 13. God gaf Mozes Tien ....... voor mensen om samen gelukkig te zijn. (tip)
 14. Wie werd door God uitgekozen als beschermer van Jezus en Maria? (tip)
 15. Voordat Jezus geboren werd woonden Maria en Jozef in ........ (tip)
 16. Wie is God én mens en heeft een naam die betekent ‘God redt’? (tip)
 17. God beloofde aan ..... dat nooit meer de hele aarde zou overstromen. (tip)
 18. Door een bevel van keizer ........ moesten Jozef en Maria naar Bethlehem. (tip)

Hoe krijg je een prijs?

Als je alle antwoorden hebt ingevuld, zie je een zinnetje in de groene balk, van boven naar beneden.
Dat is de oplossing. Mail die naar info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl met je adresgegevens.
Dan sturen wij jou een verrassing. (Sluitingsdatum: 10 januari 2019)
Vergeet niet je naam, leeftijd en tel.nr. in je mail te zetten, zodat we weten welke verrassing we naar welk adres kunnen sturen!

SUCCES!


Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman