kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy


Wie zijn wij?

Patricia, Marianne, Jaqui, Elly,
Liedeke, Carine, Marjolein
Het Landelijk Ontwikkelingsteam KBVK bestaat momenteel uit 7 vrijwilligers (zie foto) plus webmaster Wim van iMoose.nl, webbeheerder van o.a. rk.activiteiten.nl en Samueladvies.nl. De vrijwilligers wonen verspreid door het land en zijn veelal actief als vrijwilliger kindercatechese binnen hun parochie. Ieder van hen zet zich in voor Kinderen bidden voor Kinderen met eigen specifieke ervaring en talenten. Achtergrond en ervaring is zeer divers: marketing, conservatorium, logopedie, secretariaat, gezondheidszorg, management. Gedeeld wordt het Katholieke geloof, grote betrokkenheid bij de Kerk, de devotie tot Maria en de zorg voor geloofsoverdracht aan kinderen.

Dit team biedt algemene ondersteuning bij het opzetten van activiteiten op basis van het concept van Kinderen bidden voor Kinderen. De website vervult hierbij een spilfunctie. Opgebouwde expertise en materialen zijn via de website beschikbaar over parochiegrenzen heen. Op de pagina Activiteiten vindt u voorbeelden en op de pagina Materialen kant-en-klare materialen om de downloaden, die naar wens nog verder aan te passen zijn. Suggesties en aanvullingen zijn altijd van harte welkom!

Voor de lokale organisatie van een kinderactiviteit zorgt de parochie. Denk hierbij aan het uitnodigen van kinderen uit de parochie of van een naburige school; afspraken met de pastoor, de koster en eventueel een aantal muzikanten. Het is afhankelijk van het gekozen type activiteit of dit 1-2 uur of meer voorbereidingstijd kost.

Hulp is van harte welkom!

Wie kan en wil een bijdrage leveren? Bijvoorbeeld aan de organisatie van kinderactiviteiten in nieuwe regio’s of het opzetten van een kindergebedsgroepje, benaderen van potentiele donateurs, illustraties, de ontwikkeling van nieuwe materialen, eenvoudige artikelen voor onze website, etc. etc. Neem voor meer informatie contact op met Marjolein via info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl

Stichtingsbestuur

Beschermheer mgr. Mutsaerts
Het Stichtingsbestuur waakt over de continuïteit van Stichting Kinderen bidden voor Kinderen en over de juiste besteding van donateursgelden. Hierin hebben zitting de heer Kohnen (voorzitter), mw. Heijs (initiatiefneemster en vicevoorzitter), pastoor Smits, de heer Prins (secretaris) en mw. van den Berk (penningmeester).

Commissie van Aanbeveling

Sinds 2013 is er de Commissie van Aanbeveling met mgr. R. Mutsaerts als Beschermheer en mgr. A. Hurkmans, plebaan G. van Rossem, prof. Antoine Bodar, kardinaal Simonis, sinds 2015 ook zr. Anima Christi en sinds 2016 Mgr. Van Burgsteden als ambassadeurs. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft in 2012 laten weten zeer positief te staan tegenover KBVK. Per bisdom wordt er gekeken naar een geschikte vorm om KBVK te implementeren in het catechese aanbod voor kinderen.Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman