ik ben een
ik bid
illustraties bij de Geheimen
Geheimen
taal/stijl
Derde Blijde Geheim
Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem

3e tientje - 10e Weesgegroet

Wees Gegroet

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus,
de Vrucht van Uw schoot.

Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.Teksten zijn genomen uit Kinderen van God bidden met Maria, editie 2021.
© Copyright 2021 Stichting Kinderen bidden voor Kinderen. Icoonafbeeldingen uit dit Rozenkransboekje:
© Copyright 2021 Uitgeverij Traditions Monastiques, Abdij Saint-Joseph de Clairval F-21150 Flavigny-sur-Ozerain,
‘15-luik’ is van een paneel door onbekende schilder uit de 15e of 16e eeuw