Welkom bij het volgende verhaal over Jezus! Na het avontuur in de Tempel toen Hij 12 jaar was, woonde Jezus nog jarenlang in Nazareth. Hij groeide er op net als andere kinderen en leerde veel van Jozef en van zijn Moeder Maria. Over zijn tienertijd staat verder niets in de Bijbel. Het verhaal dat je nu gaat horen, is jaren later ... Alle vier de Evangelisten hebben erover geschreven. Matteüs (hoofdstuk 3 en 4), Lucas (hoofdstuk 3 t/m 5), Marcus (hoofdstuk 1 en 3) en Johannes (hoofdstuk 1).