Toen Jezus werd begraven in het rotsgraf, dacht vriend en vijand: dood is dood, dit is het einde, Jezus is er niet meer. Ze waren vergeten dat Jezus had gezegd dat Hij op de derde dag zou opstaan uit de dood. Die derde dag is de zondag van Pasen. Op Pasen vieren we dat Jezus is verrezen. Hij leeft en dankzij Hem is er ook voor ons leven na de dood. Jij weet dit misschien al wel, maar luister eens hoe dit 2.000 jaar geleden was.