categorieliturgie
wanneerzondag 25 november 2018
beginttijd10:00 uur
 titelMaagdenwijding Irene Ceelen
beschrijving

Zondag 25 november 2018 vindt in de kathedraal een bijzondere wijding plaats. In de Eucharistieviering van 10.00 uur is dan de zogeheten ‘maagdenwijding’ van mevrouw Irene Ceelen. Mgr. Gerard de Korte gaat voor in deze plechtige H. Mis en verricht de wijding.

Een gewijde maagd is een maagd of weduwe die het voornemen heeft uitgesproken om Christus van meer nabij te volgen en verder te zullen leven in een staat van maagdelijkheid of blijvende kuisheid.

De gewijde maagden worden door de diocesane bisschop volgens de goedgekeurde liturgische ritus (consecratio virginum of maagdenwijding) aan God toegewijd, op mystieke wijze als bruid met Christus verbonden en aan de dienst van de Kerk gewijd (kerkelijk wetboek CIC, canon 604 par.1).

De liturgische ritus kent de gebruikelijke ‘wijdingselementen’ zoals een ondervraging, litanie, wijdingsgebed en overreiking van de kentekenen.

Deze vorm van gewijd leven in de Katholieke Kerk stelt het gebed, boetvaardigheid en de dienst aan de gemeenschap en de apostolische werkzaamheden centraal in het leven. Deze vrouwen kunnen zich verenigen om hun voornemen trouwer te kunnen uitvoeren.

Het gebruik stamt reeds van de tijd van de apostelen (1 Kor. 7, 34-36). De Kerk, in de persoon van paus Johannes Paulus II, heeft er 25 maart 1996 over geschreven in de Postsynodale Apostolische Exhortatie ‘Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld’.

info

www.bisdomdenbosch.nl

locatieSint-Janskathedraal Torenstraat 16
plaatsDen Bosch (Noord-Brabant)
doelgroep

Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd.

© Copyright 2019 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl
info@rkactiviteiten.nl