categorieliturgie
wanneerzondag 28 oktober 2018
beginttijd09:30 uur
 titelDankviering heiligverklaring Katharina Kasper
beschrijving

In de Sint-Augustinuskerk in Geleen wordt zondag 28 oktober een dankviering gehouden bij gelegenheid van de recente heiligverkaring van Katharina Kasper. Zij is de stichteres van de zusters Arme Dienstmaagden van Jezus Christus, die in Geleen een klooster hebben. De eucharistieviering, waarin hulpbisschop Everard de Jong hoofdcelebrant is, begint om 9.30 uur.

Katharina Kasper werd op 14 oktober jongstleden samen met onder meer paus Paulus VI en aartsbisscop Oscar Romero in Rome door paus Franciscus heilig verklaard. Ze werd op 26 mei 1820 in Dernbach (Duitsland) geboren in een arm boerengezin met acht kinderen. Als opgroeiend meisje trok zij zich het lot van zieke en arme mensen aan en haar voorbeeld werkte aanstekelijk. Enkele jonge meisjes kwamen haar helpen en sloten zich bij haar aan. Een innerlijke stem zei haar structuur te geven aan het werk dat zij deden vanuit een kloosterlijke setting. Dat leidde in 1851 tot de vorming van de Congregatie der Arme Dienstmaagden van Jezus Christus, die vanaf het begin een sterke groei doormaakte.

In 1859 kwamen er voor het eerst Arme Dienstmaagden van Jezus Christus naar Nederland. Zij vestigden zich te Amstenrade. Persoonlijk was Maria Katharina erbij, toen de zusters daar hun intrek namen. De kroniek vermeldt, dat de Stichteres haar zusters meermalen bezocht, waarbij zij gewoonlijk te voet van Gangelt over de Brunssumerheide naar Amstenrade kwam. Haar bezoek was voor de zusters een tijd van vreugde en van telkens hernieuwde aansporing tot dienende liefde. In 1875, nog voor de kloosters in Duitsland in het kader van de Kulturkampf met ondergang bedreigd werden, zocht Maria Katharina voor haar zusters een onderkomen in het buitenland. Voor de prijs van 600 daalders werden in Geleen-Lutterade een boerderij, tuin en weiland gekocht. De Roermondse bisschop Paredis ontving de zusters zeer vriendelijk in zijn diocees. In 1898 kwam er een stichting in het bisdom Utrecht tot stand, namelijk te Hamersveld, gemeente Leusden. Ondertussen breidde het aantal kloosters in Geleen zich uit tot vier, waarvan er nu nog een bestaat en is er een vestiging in Treebeek.

Zuster Maria Katharina Kasper overleed op 2 februari 1898. Ze werd begraven op het kerkhof bij het moederhuis in Dernbach maar werd later overgebracht naar de kloosterkerk aldaar. Typerend voor het leven van Katharina Kasper was haar intense verlangen om een arme dienstmaagd te zijn. Haar voorbeeld strekte tot navolging want bij haar overlijden telde de congregatie tweeduizend zusters. Nu zijn er op de verschillende continenten ongeveer 640 zusters actief in de hulp aan de naaste.

info

www.bisdom-roermond.nl

locatieSint-Augustinuskerk, Prins de Lignestraat 33
plaatsGeleen (Limburg)
doelgroep

Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd.

© Copyright 2019 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl
info@rkactiviteiten.nl