categoriebezinning
wanneerzondag 5 november 2023
 titelWillibrordzondag
beschrijving

Het geloof in God - Vader, Zoon en Heilige Geest - is wat ons christenen het meest verbindt. Wij kunnen elkaar telkens weer herkennen en bemoedigen rond dat geloof. Christus’ gebed om eenheid “zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U,” (Johannes 17:21) staat centraal in de oecumenische opdracht die de Katholieke Vereniging voor Oecumene elk jaar op Willibrordzondag onder de aandacht brengt.

Het thema, genomen uit de lezing uit de profeet Maleachi voor die zondag (5 november 2023), bepaalt ons bij de tekortkoming die verdeeldheid is, maar is natuurlijk ook een bemoediging en aansporing. Materiaal voor die zondag kunt u vinden op de website.

Op de poster voor Willibrordzondag ziet u de Taizéviering in Utrecht afgelopen voorjaar, gehouden ter voorbereiding op Together. Lees alles over de reis naar het avondgebed in Rome www.oecumene.nl/together. En kom vooral ook naar de inspiratiedag in Oss op 3 november 2023, waar wij uitgebreid verslag zullen doen van deze bijzondere reis!

Collecte
De bisschoppelijke collecte die op Willibrordzondag in de parochies wordt gehouden is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. U kunt uw bijdrage overmaken op NL73 INGB 0001 0876 28 ten name van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, o.v.v. ‘collecte Willibrordzondag 2023’.

info

www.oecumene.nl

locatie
plaatsNederland
doelgroep

Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd.

© Copyright 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl
info@rkactiviteiten.nl