kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI

Stichting Kinderen bidden voor Kinderen is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Giften aan ANBI instellingen zijn fiscaal aftrekbaar van de belasting. Op deze pagina vindt u meer informatie over de doelstellingen, beleidsplan, activiteiten en financiële verantwoording van deze stichting.

Naam

Stichting Kinderen bidden voor Kinderen

RSIN / Fiscaal nummer

  • RSIN / Fiscaal nummer: 8527 92 311
  • ANBI-erkenning
  • KvK 57919348

Contactgegevens

adres:Roemer Visscherstraat 46
1054 EZ  Amsterdam
telefoon:073 - 52 11 956
 
IBAN:NL05 ABNA 0622 5263 91 t.n.v. Kinderen bv Kinderen
BIC:ABNANL2A
 
e-mail:info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl
website:www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl

Publicatierapport 2020

Conform de nieuwe regels vanaf 2021 vindt u hier het standaardformulier met het publicatierapport over het jaar 2020.Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman