kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl PrivacyAfbeelding: www.marypages.com
Heilige Maria, u was als kind al heilig.
U hebt steeds met liefde ‘ja’ gezegd tegen Gods
plannen met u. Bid voor mij dat ik ook ‘ja’ kan
zeggen tegen het goede dat God voor mij wil.
Heilige Maria, bid voor mij.
Amen.
Door het jaar heen zijn er diverse feestdagen rondom Maria die in de Kerk worden gevierd.

Ook de maand mei heeft een speciale betekenis: Mariamaand. Heel concreet merk je dit aan de bijzondere verering van de Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch in de kathedraal.

De maand oktober is Rozenkransmaand. In de katholieke kerk wordt in oktober veel aandacht besteed aan het bidden van de Rozenkrans.

1 januariFeest van Maria, Moeder van God
2 februariFeest van de opdracht van de Heer
25 maartMaria Boodschap
meiMeimaand - Mariamaand
13 meiVerschijning van Maria in Fatima
31 meiMaria bezoekt haar nicht Elisabet
1 juniMaria, Moeder van de Kerk
20 juniOnbevlekt hart van Maria
15 augustusHoogfeest van Maria Tenhemelopneming
22 augustusMaria Koningin
8 septemberMaria Geboorte
15 septemberMaria, Moeder van Smarten
7 oktoberHeilige Maagd Maria van de Rozenkrans
13 oktoberMaria Koningin van de Rozenkrans
21 novemberOpdracht van de Heilige Maagd Maria in de Tempel
8 decemberOnbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria
30 decemberFeest van de Heilige Familie

1 januari - Hoogfeest van Maria, Moeder van God

Dit is een groot feest in de Kerk, want we vieren dat Maria de moeder van God is. Jezus Christus is namelijk de Zoon van God, die mens werd uit liefde voor de mensen. Maria was van Jezus in verwachting en nog maar een paar dagen geleden (met Kerstmis) vierden we dat Hij geboren werd. Jezus is dus zowel God als mens en daarom is Maria de moeder van God.

Maria was vanaf het allereerste begin al heilig (zie 8 december - feest van de onbevlekte ontvangenis van Maria) en werd door God uitgekozen als moeder van Zijn Zoon.

Zo bidden we ook in het tweede deel van het Wees Gegroet:

Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood,
Amen.


Maria is nu in de hemel, heel dicht bij God. Zij is onze hemelse Moeder en wil graag dat wij als vrienden van Jezus leven en zo in de hemel komen. Wij kunnen haar vragen voor ons te bidden en ook voor de kinderen die ons gebed nodig hebben.2 februari - Feest van de opdracht van de Heer


van: www.geloventhuis.nl
Maria en Jozef brachten Jezus naar het huis van God. Jezus hoort helemaal bij God.
Dat betekent de opdracht van Jezus aan God.

Simeon herkent Jezus als de Redder die God beloofd had. Zijn geboorte vierden we met Kerstmis, 40 dagen geleden. Maria houdt Jezus niet voor zichzelf. Zij brengt Jezus naar het huis van God, want Hij is het Licht voor de hele wereld. Voor iedereen die nog zonder geloof en zonder hoop is. In sommige kerken worden op deze dag kaarsen aangestoken en gezegend. Net zoals vroeger, toen dit feest ‘Maria Lichtmis’ werd genoemd. Ter ere van Maria. In alles deed zij steeds de wil van God, ook al gaf het offer van haar zoon aan het kruis haar veel verdriet.

De opdracht van Jezus is een van de belangrijke momenten in het leven van Jezus en Maria. Die momenten noemen we ‘Geheimen’, want er is nog veel dat we niet begrijpen van het leven van de Zoon van God en zijn Moeder.

In ‘Kinderen van God bidden met Maria’ lezen we over het feest van vandaag:

Vierde Blijde Geheim

4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen

Maria draagt Jezus nu op aan de Heer,
zijn leven, zijn sterven, aan God alle eer.
Ave ave ave Maria (2x).

Uit de Bijbel

Gehoorzaam aan de regels van die tijd gingen Maria en Jozef met de kleine Jezus naar het huis van God. Een goede oude man die daar ook was, Simeon, begreep dat dit kind de beloofde redder was. Hij voorspelde dat niet iedereen in Jezus zou geloven.

25 maart - Hoogfeest van Maria Boodschap

Deze dag is een groot feest (hoogfeest), want de engel Gabriël kwam Maria vertellen dat de langverwachte redder geboren zou worden. Tenminste, als Maria het goed vond om de moeder van Gods Zoon te worden. Gelukkig zei Maria “ja”, ook al begreep ze niet hoe God in haar mens kon worden.

Ook wij kunnen niet begrijpen hoe dit precies ging. God is almachtig en kan dingen die wij mensen niet kunnen. Dit soort dingen noemen we geloofsgeheimen, het is iets om te geloven. Bij het bidden van de rozenkrans zijn er 20 Geheimen. Het eerste Geheim gaat over vandaag:

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap naar Maria.

In ‘Kinderen van God bidden met Maria’ lezen we hierover:

“Wees gegroet, Maria”, zei de engel. “God heeft jou
gekozen om de moeder van zijn Zoon te worden.
Noem het kind Jezus (God redt).”
“Laat gebeuren wat God wil”, antwoordde Maria.


Het goede nieuws van de engel aan Maria was dat de Heer (dat wil zeggen God) geboren zou worden. Daarom is een andere naam voor dit feest: aankondiging van de Heer. Goed nieuws, want Gods Zoon Jezus is inderdaad de Redder van de mensen. Dankzij Hem is dood niet dood, maar kunnen we voor eeuwig verder leven in de hemel. Bidden we daarom:

Heilige Maria, dank u dat u de moeder van Jezus wilde worden.
Leer mij hoe ook ik ‘ja’ kan zeggen op wat God voor mij wil.


Mei = Mariamaand

Maria - bidtocht in Den Bosch. Deze wordt iedere tweede zondag van mei gehouden. (foto: katholieknederland.nl)
Maria - bidtocht in Den Bosch. Deze wordt iedere tweede zondag van mei gehouden. (foto: katholieknederland.nl)
Al honderden jaren is er in de maand mei extra aandacht voor Maria. Er zijn dan op veel plaatsen processies, zoals je kunt zien op de foto hiernaast. Maar niet alleen in de straten wordt er extra gebeden. In veel kerken wordt deze maand elke dag het rozenkransgebed gebeden. Ook wordt het Mariabeeld mooi versierd en nog meer mensen dan anders komen er even stil bidden en een kaarsje opsteken. In de Sint-Jan in Den Bosch op één dag in de meimaand soms wel 30.000 kaarsjes! Misschien heb jij ook wel eens een kaarsje mogen opsteken bij een beeld van Maria?
Waarom is de Mariamaand in mei? Dat heeft te maken met vroeger. De naam van deze maand komt van het Griekse woord maia, wat ‘moeder’ betekende en al heel lang waren er in deze maand voorjaarsfeesten. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het idee dat mei een zeer passende maand was om feestelijk eer te geven aan Maria, de Moeder van Jezus. In de hele wereld is voor Katholieken zo de meimaand tot Mariamaand geworden.13 mei: verschijning van Maria in Fatima

Op 13 mei 1917 gebeurde er iets heel bijzonders in de buurt van Fatima, een klein dorpje midden in Portugal. Maria kwam vanuit de hemel en sprak met drie herderskinderen. Het waren Lucia Dos Santos (10 jaar), Francisco Martos (8 jaar) en zijn zusje Jacintha (7 jaar).

Het was de tijd van de eerste wereldoorlog. Maria vertelde deze kinderen hoeveel verdriet het God doet wanneer mensen slechte dingen doen. Ook vertelde Zij dat bidden veel goed kan maken. Zij vroeg aan hen om elke dag de Rozenkrans te bidden en te bidden om vrede. De kinderen vonden het heel fijn om Maria te zien en ze deden graag wat de mooie Dame aan hen vroeg.

Ken je dit waargebeurde verhaal al?
Nee? Klik dan hier voor de filmpjes en het verhaal- en kleurboek voor kinderen.
Ja? Dan kun je vast wel het goede woord invullen in deze zinnen:
  1. Vóórdat Maria kwam, verscheen er eerst drie keer een ... aan de herderskinderen.
  2. Tienduizenden mensen waren erbij toen op 13 oktober 1917 een groot wonder met de ... gebeurde.
  3. Twee van de kinderen stierven jong, maar ... is non geworden in een klooster.

Materialen voor kinderen

Verhaal en kleurboek Fatima DVD Fatima Geheimen Rozenkrans en Fatima Zigzagkaart Weesgegroet-kaarten
Deze zijn tegen vrijwel kostprijs te bestellen via het Bestelformulier.

31 Mei: Maria bezoekt haar nicht Elisabet

Op 25 maart vieren we dat een engel Maria kwam vertellen dat ze de Moeder van Jezus zou worden. De engel vertelde haar toen ook dat haar nicht Elisabet in verwachting was. Dat was goed nieuws, want zij en haar man waren al oud en wilden al heel lang een baby krijgen. Maria besloot om haar nicht te gaan helpen en ging meteen naar haar op reis. Toen zij bij Elisabet aankwam, riep haar nicht uit:

“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.”

Herken je deze woorden? We zeggen ze nu nog steeds in het Wees Gegroet Maria. Dit vieren we op 31 mei.

Ook het antwoord van Maria aan Elisabet wordt nog elke dag gebeden: “Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder” (Lucas 1). Maria prijst God, want zij weet: Jezus komt van God. Jezus wordt mens om de mensen te redden. Daarom is Maria zo blij.

Mei/Juni: Maria, Moeder van de Kerk

(Tweede Pinksterdag)

Vanaf 2018 is er een extra feestdag voor Maria. Paus Franciscus heeft gezegd dat we voortaan op Tweede Pinksterdag vieren dat Maria ook Moeder van de Kerk is. Laten we dan een feestelijk kaarsje gaan opsteken bij het Mariabeeld in de kerk.

Maar eerst een uitleg voor kinderen.
Wat wordt bedoeld met: Maria, Moeder van de Kerk?
Waarom vieren we deze feestdag met Pinksteren?

Lees meer...

20 juni 2020: onbevlekt hart van Maria

(zaterdag na de 2e zondag na Pinksteren)

Teken je wel eens een hartje? En waar denk je dan aan? Eigenlijk is dat voor iedereen over de hele wereld hetzelfde: een hart heeft te maken met liefde. Liefde is iets wat je voelt, diep van binnen, in je hart. Als je veel van iemand houdt, ben je blij als het goed gaat met die persoon en verdrietig als het er niet zo goed mee gaat.

Van iemand die goed is voor anderen, zeggen we ook wel dat hij of zij een goed hart heeft. Wat wordt er bedoeld met een ‘onbevlekt’ hart? Onbevlekt betekent ‘zonder vlekken’, dus schoon. We zeggen dat Maria’s hart onbevlekt is, omdat Maria nooit iets slechts heeft gedaan of gedacht. Zij is helemaal zonder zonden gebleven. In haar hart is alleen maar liefde voor God en voor de mensen.

Als je goed kijkt, zie je iets om het hart van Maria getekend. Het stelt een doornenkroon voor en herinnert ons aan het lijden en de kruisdood van Jezus.
Zijn pijn was vanwege de pijn die mensen elkaar aandoen.

Maria is verdrietig wanneer wij elkaar nog steeds pijn doen of ongelukkig maken, want zij houdt van ons allemaal. Laten we samen met haar bidden voor vrede op aarde. En ook voor meer liefde in de harten van mensen, zodat we na de dood thuis zullen komen bij God in de hemel.

Dit was wat Maria vroeg aan de herderskinderen in Fatima in 1917.
Weet je nog hoe het gebed heet dat Maria hen vroeg om te bidden?


15 augustus - Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Een belangrijke feestdag van Maria en daarom in België, Frankrijk en veel andere landen zelfs een vrije dag. We vieren dat Maria door God in de hemel is opgenomen. Wat betekent dit? Toen Maria dood ging, liet God haar rechtstreeks naar de hemel gaan met ziel en lichaam. Meteen naar de hemel, dat is ook het geval voor de zielen van heilige mensen wanneer ze sterven. Maar Maria is zo heilig, dat haar lichaam niet op aarde thuishoort maar in de hemel. Daarom is er nergens op aarde een graf van Maria.


22 augustus - Maria Koningin

Een week na het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming viert de Kerk dat Maria toen ze in de hemel aankwam door God gekroond werd tot koningin van hemel en aarde. Een hele eer!

Het vijfde glorievolle Geheim van de Rozenkrans gaat hierover.
Klik hier voor de Online Rozenkrans
In Kinderen van God bidden met Maria staat:

Maria wordt in de hemel gekroond

Omdat Maria heiliger is dan alle heiligen, werd zij in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. God kijkt in het hart van mensen, niet naar de buitenkant. Maria houdt heel veel van God en de mensen. Daarom wil God graag naar haar luisteren als ze iets vraagt voor mensen op aarde. Zij is de beste voorspreekster.

Misschien begrijp je nu iets beter waarom zoveel mensen een kaarsje opsteken bij Maria als ze voor iets belangrijks willen bidden. Zij is de Moeder van Jezus, onze hemelse Moeder en ook nog Koningin van hemel en aarde!

Er is ook een bekend lied over Maria als Koningin. Het begint met: Wees gegroet, Koningin. Sommige oudere mensen kennen dit lied in het Latijn: Salve Regina.


8 september - Maria Geboorte

Als een baby geboren wordt, is het feest! Op 8 september vieren we het feest van de geboorte van Maria.

Negen maanden na het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria op 8 december. Als je de uitleg bij dat feest al gelezen hebt, dan weet je dat Anna en Joachim, de ouders van Maria, alsmaar geen kinderen konden krijgen. Dat vonden ze heel erg. Anna smeekte God daarom om een kind en haar gebed werd verhoord. Je kunt je voorstellen hoe blij Anna en Joachim waren toen hun dochtertje Maria werd geboren! Het was een wonder, een wonder van God. Als jij jarig bent, denken jouw papa en mama misschien ook wel terug aan het wonder van jouw geboorte.

Al vanaf dat Maria heel klein was, vertelden haar ouders haar over God en leerden haar bidden. Hiernaast (→) zie je hoe Maria toen ze iets groter was van haar moeder leerde lezen in de Tora. Zo heet het deel van de Bijbel dat ze toen hadden.

Lees jij ook wel eens in de Bijbel thuis? De verhalen in dit bijzondere boek laten zien hoeveel God van de mensen houdt en dat Hij steeds opnieuw mensen helpt, die op Hem vertrouwen.

Ook nu nog!

15 september - Maria, Moeder van Smarten

Smart is een ander woord voor verdriet. Heel erg verdrietig was Maria toen haar Zoon gestorven was aan het kruis! Dit beeld laat Maria zien met de dode Jezus op haar schoot. Ongeveer 750 jaar geleden is er een heel beroemd gedicht geschreven over het verdriet van Maria op Goede Vrijdag, toen zij onderaan het kruis stond waaraan haar Zoon was geslagen. Het heet ‘Stabat Mater Dolorosa’, wat in het Nederlands is: de Moeder stond bedroefd. Voor dit gedicht is meer dan 400 keer muziek gemaakt en zo wordt het nu vaker gezongen dan voorgelezen. Vooral in de Goede Week.

Luister en kijk maar eens naar dit YouTube filmpje hiernaast (→).

Onze hemelse Moeder Maria begrijpt dus heel goed wat verdriet is. Daarom dat zoveel mensen die het moeilijk hebben bij een beeld van haar een kaarsje gaan aansteken. Maar belangrijker is dat wij net als Maria blijven vertrouwen op God. Zij stond onder het kruis, maar maakte ook mee dat Jezus op de derde dag (op Pasen) verrees uit de doden. Gods Liefde is sterker dan alle kwaad. Je hoeft dat niet te begrijpen. Het is genoeg om te weten dat je altijd kunt rekenen op de liefde van God voor jou. Als jij ooit vervelende dingen meemaakt, vraag dan aan Maria dat je net als zij zult vertrouwen op God.

Beeld in H. Gerarduskapel in Wittem (Zuid-Limburg)7 oktober - Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans

Al heel erg lang wordt het Rozenkransgebed gebeden. Waarom? Omdat het zo'n sterk gebed is. Een gebed dat sterker is dan wapens! Dat is niet zo raar als het klinkt, want als we de Rozenkrans bidden vragen we aan Maria dat zij onze gebeden bij God brengt. En voor God, die hemel en aarde gemaakt heeft, is natuurlijk alles mogelijk. Maria heeft al vaker gevraagd dat wij elke dag de Rozenkrans bidden voor vrede op aarde.

In 1571 werd er door heel veel mensen de Rozenkrans gebeden, want er was oorlog. Op 7 oktober was er een heel zwaar gevecht op zee vlakbij Lepanto (in de buurt van Griekenland). Plotseling draaide de wind, waardoor wonder boven wonder dit gevecht gewonnen werd door de Christenen. Paus Pius de vijfde begreep dat dit kwam door het met zoveel mensen samen bidden van de Rozenkrans. Hij bepaalde dat 7 oktober een speciale dag werd ter ere van de hulp die Maria geeft als wij het Rozenkransgebed bidden. En zo is het gekomen dat oktober de Rozenkransmaand is geworden, nu nog steeds. Daarom ook dat het jaarevenement van Kinderen bidden voor kinderen altijd op de eerste zaterdag van oktober gehouden wordt.


13 oktober - Maria Koningin van de Rozenkrans

13 Oktober is een speciale dag: Op deze oktoberdag in 1917 sprak Maria in Fatima (dat ligt in Portugal) voor de laatste keer met de 3 herderskinderen. Ze zei tegen hen dat zij Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans genoemd mag worden en vroeg hen iedereen te vertellen dat het heel belangrijk is dit gebed vaak te bidden. Er waren die dag tienduizenden mensen bij.


21 november - Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de Tempel

21 November is een speciale feestdag van Maria. De Kerk viert dan dat de ouders van Maria, de heilige Anna en heilige Joachim, hun kleine dochtertje in de tempel opdroegen aan God.

Dit deden haar ouders omdat ze zo blij waren dat ze toch nog een kind hadden gekregen. Ze waren namelijk al zo oud dat ze de hoop op een kindje al bijna opgegeven hadden. Hun kindje was ook Gods kind.

Waarom werd Maria opgedragen aan God?
Om God te bedanken voor Maria, haar aan Hem voor te stellen en zijn bescherming voor haar te vragen. Haar ouders wilden graag dat zij bij God zou horen. Door jouw Doopsel hoor jij ook bij God. Je bent een kind van God. Hij kent jou en beschermt jou.

Wil je meer weten: lees verder bij deze tekening op www.marypages.com


8 december - Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

8 December is een speciale feestdag van Maria. We vieren dat Maria vanaf het allereerste begin in de buik van haar moeder (dit heet met een moeilijk woord ‘ontvangenis’) door God op een heel bijzondere manier gezegend is. Zoals later de engel Gabriel ook tegen haar zal zeggen: “Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u”.

Door een wonder van God raakte haar moeder in verwachting, want de heilige Anna en Joachim waren al oud en konden alsmaar geen kinderen krijgen. De speciale zegen die God meteen al aan Maria gaf, betekende dat haar hart van binnen helemaal schoon was, zonder de donkere ‘vlekken’ van zonden. Dat betekent het woord ‘onbevlekt’. En Maria bleef steeds zonder zonden, dus heilig, waardoor zij moeder van Gods Zoon Jezus kon worden.

In de bedevaartsplaats Lourdes in Frankrijk kreeg een meisje, Bernadette, Maria te zien. Maria zei tegen haar: “Ik ben de ‘Onbevlekte Ontvangenis’.”


Afbeelding van www.marypages.com
schilderij van H. Anna en haar dochter Maria


Bernadette begreep daar niets van, maar ze deed wat Maria haar vroeg: in de grond graven, waardoor daar water begon te stromen. Nog steeds gaan heel veel mensen naar deze heilige bron.
Ze krijgen er kracht en soms zelfs genezing van ziekte.

Maria vroeg haar nog iets: bidden dat mensen minder zonden doen en meer gaan leven zoals God dat vraagt.
Bernadette bad daarom heel vaak de rozenkrans.
Doe jij dat ook wel eens?


Eind december - Feest van de Heilige Familie

Eind december* vieren we het feest van de heilige familie. Vanaf het moment van de geboorte van Jezus waren de heilige Maria, Jozef en Jezus een echt gezin. Een heilig gezin dat zich geheel liet leiden door God, en Hem de belangrijkste plek gaf in hun leven ook als dit moeilijk of onbegrijpelijk was.

Bidden wij voor ons eigen gezin, dat wij in het nieuwe jaar een voorbeeld hieraan nemen en door de band met God in liefde en zorg voor elkaar zullen groeien.

*) Het feest van de Heilige Familie wordt gevierd op de zondag tussen Kerstmis en Nieuwjaar, maar in jaren waarbij er geen zondag valt tussen Kerstmis en Nieuwjaar, vieren we het op 30 december.


De Heilige Familie


Gebed voor het gezin

22 oktober 1983, Paus Johannes Paulus II (18 mei 1920 - 2 april 2005)

“God, van wie alle vaderschap
in de hemel en op aarde voortkomt,
Vader, die de Liefde bent en het Leven,
maak dat door Uw Zoon, Jezus Christus,
- geboren uit een vrouw -
en door de heilige Geest
- bron van de goddelijke liefde -
elk gezin op aarde
een echt heiligdom van leven en liefde wordt
voor de elkaar opeenvolgende generaties;
maak dat Uw genade
de gedachten en de werken van de echtgenoten
op het welzijn richt van hun gezin
en van alle gezinnen in de wereld;
maak dat de jeugd
in het gezin een hechte steun vindt,
voor haar menselijkheid
en voor haar groei in waarheid en liefde;
maak dat de liefde, gesterkt door
de genade van het huwelijkssacrament,
het wint van alle zwakheid en crisis
waaraan onze gezinnen soms kunnen lijden;
en maak tenslotte, zo vragen wij U,
dat de Kerk, in en door de gezinnen,
op voorspraak van het heilig Huisgezin van Nazaret,
haar zending onder de volkeren van de aarde
met vrucht mag volbrengen.
Dat vragen wij U, die,
in eenheid met de Zoon en met de heilige Geest,
het Leven bent, de Waarheid en de Liefde.
Amen.”

Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman