kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Het verhaal over het lijden en sterven van Jezus

Daarover gaan de 5 droeve Geheimen van de Rozenkrans. Heb je het boekje Kinderen van God bidden met Maria al? Daarin wordt dit belangrijke verhaal over Jezus zo verteld:

 

1.

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader

Na het laatste avondmaal ging Jezus met Petrus, Jacobus en Johannes naar een tuin op de Olijfberg. Hij ging bidden, want Hij was bang voor het lijden dat Hem te wachten stond. “Abba, lieve Vader, als het mogelijk is laat dan dit lijden niet doorgaan. Maar toch, laat niet gebeuren wat ik wil maar wat U wilt.” Hij liep naar zijn vrienden, maar die waren in slaap gevallen en Jezus voelde zich heel alleen.

2.

Jezus wordt gegeseld (= geslagen)

Jezus werd gevangen genomen en ter dood veroordeeld, omdat de Joodse leiders niet wilden dat Hij zich Zoon van God noemde. Pilatus vond dat Jezus de doodstraf niet verdiende en liet Hem geselen. De soldaten sloegen Hem met vreselijke zwepen. Zijn bloed stroomde uit vele wonden.
 

3.

Jezus wordt met doornen gekroond

De soldaten maakten van scherpe doorntakken een soort kroon en drukten die Jezus in zijn hoofd. Ze spuugden Hem in zijn gezicht en lachten Hem uit: “Gegroet, Koning van de Joden!” Jezus verdroeg alle gemene woorden zonder kwaad te worden. Daarna brachten ze Hem weer naar Pilatus.

4.

Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië

De mensen riepen in koor: “Aan het kruis met Hem!” Pilatus durfde niet tegen zoveel mensen in te gaan. Jezus moest zelf het kruis dragen, maar het was zo zwaar dat Hij onderweg drie keer viel. Daarom werd een sterke man gedwongen om te helpen dragen. En zo kwamen ze bij de plek net buiten de stad waar misdadigers aan het kruis gehangen werden.

5.

Jezus sterft aan het kruis

Jezus werd aan het kruis gehangen. Jezus bad: “Vader, vergeef het hun”. Aan Maria vroeg Hij om moeder te zijn voor Johannes, en voor alle mensen. Na drie lange uren vol pijn aan het kruis riep Hij: “Het is volbracht” en Hij stierf... Het was drie uur ‘s middags en helemaal donker geworden. Jezus heeft zijn leven gegeven voor de mensen en zo de weg naar God in de hemel weer open gemaakt. Daarom is Jezus onze Redder.
 

Verrezen

Gelukkig bleef Jezus niet dood! Met Pasen vieren we dat Jezus leeft.
Ook voor jou is er leven na de dood. Dankzij Jezus. Hij heeft er veel voor over gehad. Heel veel pijn. Zoveel houdt Hij van jou en alle mensen!

Deze verhalen van de Rozenkrans horen bij het Rozenkransgebed. Ken je de online rozenkrans al?

Daar kun je gemakkelijk de gebedjes meebidden die erbij horen en het liedje meezingen aan het begin van elk verhaal over Jezus.Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman