kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Mei = Mariamaand

Maria - bidtocht in Den Bosch. Deze wordt iedere tweede zondag van mei gehouden. (foto: katholieknederland.nl)
Maria - bidtocht in Den Bosch. Deze wordt iedere tweede zondag van mei gehouden. (foto: katholieknederland.nl)
Al honderden jaren is er in de maand mei extra aandacht voor Maria. Er zijn dan op veel plaatsen processies, zoals je kunt zien op de foto hiernaast. Maar niet alleen in de straten wordt er extra gebeden. In veel kerken wordt deze maand elke dag het rozenkransgebed gebeden. Ook wordt het Mariabeeld mooi versierd en nog meer mensen dan anders komen er even stil bidden en een kaarsje opsteken. In de Sint-Jan in Den Bosch op één dag in de meimaand soms wel 30.000 kaarsjes! Misschien heb jij ook wel eens een kaarsje mogen opsteken bij een beeld van Maria?
Waarom is de Mariamaand in mei? Dat heeft te maken met vroeger. De naam van deze maand komt van het Griekse woord maia, wat ‘moeder’ betekende en al heel lang waren er in deze maand voorjaarsfeesten. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het idee dat mei een zeer passende maand was om feestelijk eer te geven aan Maria, de Moeder van Jezus. In de hele wereld is voor Katholieken zo de meimaand tot Mariamaand geworden.


Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman