kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy


Onze Vader

Onze vader die in de hemel zijt

Uw naam worde geheiligd.

Uw rijk kome.

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schuld,

zoals wij ook aan anderen hun schuld vergeven.

En leid ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

Amen.
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman