Vandaag is zaterdag 22 september  

Oude Abdij Drongen Abdij van Berne Aquero Bisdom Breda Bisdom Den Bosch Bisdom Groningen-Leeuwarden Bisdom Haarlem-Amsterdam Bisdom Roermond Bisdom Rotterdam Bisdom Utrecht Bethabara Gemeenschap Comunione & Liberazione DeeBeetje-Kamp Gemeenschap Emmanuel Bezinningscentrum Emmaus Focolarebeweging Foyer de Charité Franciscaans Jongerenwerk Gebedshuis Bethanië Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht Huis voor de Pelgrim Jong Katholiek Kinderen bidden voor Kinderen Katholieke Charismatische Vernieuwing Kerk in Nood (ACN Nederland) KISI Konferentie Nederlandse Religieuzen Missiezusters van het Kostbaar Bloed La Verna Legioen Kleine Zielen Maria Mater Kring Mothers Prayers Nederlandse Sint Gregoriusvereniging Opus Dei Centrum voor Parochiespiritualiteit Platform 30 plus Priorij Nazareth Radio Maria Bezinningshuis Regina Carmeli Katholiek Alpha Centrum Rooms Katholieke Jongerengroep RKJ Leiden RKJ Westland Bartholomeus- en Barnabasparochie Sant Egidio Congregatie van Sint Jan VNB De Wandelmaat

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2018 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl