kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy


Het verhaal over de geboorte van Jezus

Je kent vast wel het Kerstverhaal. Maar weet je ook waarom dit zo bijzonder is en waarom we na 2000 jaar nog steeds de geboorte van Jezus vieren?

De blijde Geheimen van de Rozenkrans helpen je te begrijpen waarom het voor jou en alle mensen zo’n goed nieuws is dat de Zoon van God mens is geworden. Uit het boekje Kinderen van God bidden met Maria, met extra uitleg speciaal voor kinderen:

1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria

Zo'n 2000 jaar geleden was Maria in haar huisje aan het werken. Plotseling was er heel veel licht. Er komt een engel binnen. Weet je wat een engel is? Engelen zijn helpers van God. Er zijn bijvoorbeeld beschermengelen. Iedereen heeft een beschermengel, ook jij. Soms vraagt God een engel om iets belangrijks te gaan vertellen. Dat noem je een boodschap van God. De engel Gabriël komt bij Maria met goed nieuws van God. Luister maar naar wat de engel zei.

“Wees gegroet, Maria”, zegt de engel. “God heeft jou gekozen om de moeder van zijn Zoon te worden. Noem het kind Jezus (= God redt).” “Laat gebeuren wat God wil”, antwoordt Maria.


2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth

De engel vertelt Maria ook dat haar nicht Elizabeth in verwachting is. Omdat haar nicht al oud is, denkt Maria:

'Zij kan mijn hulp vast wel goed gebruiken'. Elizabeth woont ver weg en Maria gaat meteen op reis naar haar toe. Als Maria en Elizabeth elkaar zien, gebeurt er iets bijzonders: God zorgt ervoor dat Elizabeth weet dat Maria ook een bijzondere baby verwacht.

“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” Dit zegt Elisabeth tegen Maria. Maar Maria geeft alle eer aan God en bedankt Hem voor wat Hij doet.


3. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem

Na het bezoek aan Elizabeth gaat Maria terug naar huis. Een paar maanden later moet ze weer op reis.

Dit keer moet ze met haar man Jozef naar Bethlehem.

Daar in een vreemde stad, midden in een koude winternacht, wordt haar kindje geboren.

De Zoon van God zelf wordt mens! Maar voor Jezus, onze Redder en koning van hemel en aarde, is geen plaats in een herberg. Zelfs geen wiegje, geen warme kruik. Alleen een kribbe en wat stro.


4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen

Een paar weken later gaan Maria en Jozef met de kleine Jezus naar het huis van God om Hem te danken voor Jezus. Vlak na zijn geboorte in Bethlehem zijn herders en drie koningen speciaal naar Jezus toegekomen. Nu, in de tempel, komt ook iemand speciaal naar Hem toe. Deze man spreekt uit dat Jezus een goddelijk kind is met een bijzondere taak. In de Bijbel staat:

Een goede oude man die daar ook is, Simeon, begrijpt dat dit kind de beloofde Redder is. Hij voorspelt dat niet iedereen in Jezus zal geloven.


5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden

Jezus groeit op en leert thuis van zijn Moeder Maria veel over God en ze lezen samen in de bijbel. In de werkplaats van Jozef mag hij helpen bij het maken van meubels. Maria en Jozef weten dat zij voor een heel bijzonder kind mogen zorgen. Het gezin is heel gelukkig samen en ze houden veel van elkaar.

Als Jezus twaalf jaar is, mag Hij met Maria en Jozef naar Jeruzalem voor het Paasfeest. Op de terugweg zijn ze Hem ineens kwijt. Ze vinden Hem terug in de tempel, waar iedereen verbaasd staat over zijn wijsheid. Hij zegt: “Waarom hebben jullie naar Mij moeten zoeken? Wisten jullie dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” Gehoorzaam gaat Hij mee terug naar huis.


Jezus wordt door Johannes gedoopt in de rivier de Jordaan

Behalve Maria en Jozef weet eigenlijk niemand dat de vader van Jezus God zelf is. God? Veel mensen in Jezus’ tijd zijn God een beetje vergeten. Maar niet Johannes, de zoon van Elizabeth (een nicht van Maria, weet je nog?).

Hij vertelt de mensen dat het tijd wordt weer naar de regels van God te luisteren. “Verander je manier van leven, maak een nieuw begin”, zegt hij, “en je zult gelukkiger zijn.”

Veel mensen luisteren naar Johannes de Doper. Als teken dat ze echt beter willen gaan leven, laten ze zich door hem dopen in de Jordaan. In die tijd ging dat anders dan nu.


Johannes vertelt dat de Redder die God al lang geleden beloofd heeft, snel zal komen. En inderdaad, op een dag staat de onbekende Jezus, 30 jaar oud, zomaar bij hem in de rij. Wanneer Johannes Jezus doopt, maakt de Vader bekend wie Jezus is: “Dit is mijn lieve Zoon.”

En als een witte duif daalt de heilige Geest op Jezus neer.

Jezus is de Redder van de mensen. Dankzij Hem zullen zonden vergeven worden.

Jezus vroeg zijn leerlingen om te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Zo wordt je kind van God en hoor je bij zijn grote familie. Ben jij ook gedoopt?

Bidden we net als de leerlingen van Jezus: Onze Vader

Filmpjes

Er zijn ook heel veel films over de geboorte en het leven van Jezus.

Bij Samuel Advies kun je gratis een film lenen




Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman