kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Communicanten bidden voor Communicanten 2013

Eindstand: 2569 communicanten en 114 kralen!

Elke eerste H. Communie­viering waarin communi­canten een Wees gegroet Maria bidden voor andere communi­canten telt als een van de kleine kralen van de rozenkrans. Een rozenkrans heeft 53 van deze kralen voor het Weesgegroet.

Klik op de afbeeldingen om te lezen in welke plaatsen communi­canten meedoen. Nog niet aangemeld? Dit kan tot een week voor de eerste H. Communie­viering. Doe mee en laat de ketting van kindergebed ook door uw parochie gaan!

Verbonden met elkaar door één Weesgegroet

Evenals in 2012 gaan communicanten samen een ketting van gebed vormen. Elke groep communicanten bidt tijdens hun eerste H. Communieviering één Weesgegroet voor de andere communicanten in de fusieparochie of in het bisdom.

De Weesgegroetjes in al deze communievieringen, vormen als kralen van één ketting, samen een grote rozenkrans. Zo bidden de kinderen voor en met elkaar tot Maria.

Dit jaar loopt deze activiteit zowel in het Bisdom ’s-Hertogenbosch als in Bisdom Roermond - in Bisdom Roermond ligt de organisatie in handen van afdeling Jeugd en Jongeren. Dit vraagt van parochies geen lokale organisatie, want deelname is heel eenvoudig.

Waarom meedoen?

  • kinderen door gebed verbinden: we zijn immers één grote familie
  • op eenvoudige wijze kinderen bij Maria brengen
  • Maria heeft bij haar verschijningen vaak juist aan kinderen gevraagd om te bidden
Voor alle deelnemende communicanten en gezinnen zal de rozenkrans gebeden worden bij de Zoete Moeder in de Sint-Jan in Den Bosch en wel op 12 mei, Moederdag. Op deze dag is ook de landelijke activiteit Moederdag voor Maria.

Bisdom Roermond blij met Communicanten bidden voor Communicanten

Van Marie-José Degens, Hoofd afdeling Jeugd en Jongeren, Bisdom Roermond
Dit jaar is de Jeugdafdeling van het Bisdom Roermond voor het eerst aan de slag gegaan met: Communicanten Bidden voor Communicanten, een eenvoudige activiteit van Kinderen bidden voor Kinderen, waarbij communicanten een Weesgegroet bidden voor andere communicanten. En we mogen zeggen met succes.

Bijna 1000 communicanten hebben hieraan deelgenomen. Ze kwamen uit allerlei streken van de provincie Limburg. We zijn de parochies en vrijwilligers dan ook erg dankbaar voor hun medewerking. Zonder hen zou dit niet mogelijk zijn geweest.

Van enkele vrijwilligers, priesters, leerkrachten en de kinderen zelf hebben we mooie en leuke reacties gehad. Een voorbeeld hiervan: een meisje uit een buurtparochie kwam in de kindernevendienst naar me toe en liet een medaille zien. Ze was ontzettend trots en vertelde dat ze deze in haar eigen parochie had gekregen, dat ze had gebeden en mocht voorlezen in de kerk. Persoonlijk vond ik het mooi te zien, dat wat je organiseert en opzet vanuit je werk ook goed terecht komt.

Een ander voorbeeld was dat men in een parochie van druiven een rozenkrans had gemaakt en bij elke druif werd gebeden. De kinderen hadden de wangen vol druifjes zitten en vonden het zo heel spannend om te bidden. We zijn benieuwd hoe en of parochies hier nog verder mee aan de slag gaan. We helpen hen graag verder op weg als ze dat willen.

In elk geval was het mooi dat communicanten hebben gebeden voor andere communicanten. Ze leren zo op een eenvoudige wijze aan anderen te denken. Dat is waardevol.Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman