kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Privacy Statement Stichting Kinderen bidden voor Kinderen

Stichting Kinderen bidden voor Kinderen (KbvK) neemt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming een aantal maatregelen om de privacy te waarborgen van de personen die betrokken zijn bij aan de stichting gerelateerde activiteiten, of die communicatie van de stichting ontvangen.

Verwerkingsdoelen

KbvK verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het kunnen versturen van een nieuwsbrief
  • Het rapporteren over activiteiten voor die in het kader van KbvK zijn georganiseerd
  • Het kunnen versturen van bestelde producten

Aard verzamelde gegevens

Nieuwsbrief

Een persoon die zich aanmeldt voor de nieuwsbrief verstrekt de volgende gegevens:

  • Naam
  • Emailadres

Het verwerken van de naam maakt het mogelijk nieuwsbrieven te personaliseren. Deze gegevens worden slechts na expliciete toestemming verwerkt. Deze toestemming wordt actief gegeven.

Rapportages

Voor de rapportages van activiteiten van KbvK op de website kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

  • Foto, eventueel vergezeld van een bijschrift waarin de voornaam wordt vermeld
  • Voornaam van minderjarigen, de volledige naam van meerderjarigen
Het vermelden van de naam is nodig om de rapportage volledig te maken. Deze gegevens worden slechts na expliciete toestemming verwerkt.

Gegevens voor een webbestelling

Voor bestellingen van producten via de website worden de volgende gegevens verzameld:

  • Naam
  • Adres
  • Emailadres

Naam en adres zijn nodig voor de verzending en de financiële administratie. Emailadres wordt gebruikt voor communicatie over de zending. Als de naam en het adres niet worden verstrekt, kan de bestelling niet worden geplaatst. Het verstrekken van het mailadres kan worden geweigerd.

Verwerkingsgronden

Verwerking van persoonsgegevens voor de nieuwsbrief, en voor de rapportages wanneer het gaat om portretten, geschiedt op grond van expliciete toestemming. De expliciete toestemmingen worden bewaard. Bij kinderen onder de 16 wordt ook toestemming van de ouders gevraagd.

Verwerking van persoonsgegevens geschiedt met betrekking tot webbestellingen op grond van noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst.

Verwerking van algemene gegevens voor de rapportages, geschiedt op grond van het gerechtvaardigd belang dat het kunnen informeren (journalistiek plegen) over activiteiten van KbvK inhoudt.

Gebruik gegevens

De persoonsgegevens voor de nieuwsbrief worden verwerkt door de dienst waarmee de nieuwsbrief wordt verstuurd, Laposta (laposta.nl).

Gevoelige gegevens

Foto’s met deelnemers aan de activiteiten betreffen vaak foto’s van kinderen. Deelname aan de gebedsactiviteiten van KbvK zou kunnen worden gezien als een aanwijzing inzake de godsdienstige gezindheid van de betrokken personen. Daarom worden foto’s alleen voorzien van een voornaam, en worden namen slechts geplaatst nadat expliciete toestemming is verkregen. Foto’s van minderjarigen die kunnen worden gezien als een individueel portret worden slechts geplaatst na toestemming van de betrokkenen. Foto’s, gemaakt op activiteiten, die niet worden gezien als individueel portret worden beschouwd als journalistieke foto’s, en kunnen zonder voorafgaande toestemming op de site worden geplaatst ter bekendmaking van informatie over de activiteiten van de stichting, tenzij een redelijk belang om niet te publiceren kan worden aangenomen aan de kant van de betrokkene.

Opslagtermijn

Nieuwsbrief

De persoonsgegevens in de mailinglijst worden door Laposta automatisch verwijderd na afmelding van de nieuwbrief. Zie laposta.nl/wetgeving-en-misbruik

Rapportages

De rapportages op de site, waarvoor expliciet toestemming is gegeven, worden na vijf jaar gearchiveerd. Daarna worden ze offline bewaard. Deze rapportages worden in het belang van de geschiedschrijving niet verwijderd.

Verzendgegevens

Verzendgegevens worden verwijderd binnen een half jaar nadat de betaling is geregeld. Deze termijn is nodig omdat veel verzendingen door vrijwilligers worden gedaan. Facturen worden 7 jaar bewaard en daarna verwijderd, vanwege een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Nieuwsbrief

De adresgegevens voor de nieuwsbrief worden opgeslagen bij Laposta.nl. Deze provider maakt onder andere gebruik van back-ups, en beveiligde internetverbinding. Zie ook laposta.nl/beveiliging-gegevens

Rapportages

De rapportages zijn publiek toegankelijk op de website

Datalekken

Mocht er zich een datalek voordoen, dan worden de betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

Backup

Er is een backup van de gegevens verkregen bij internetbestellingen op een usb-stick, die achter een slot wordt bewaard. Er is een back-up van de website, inclusief de rapportages. Deze wordt op een usb-stick bewaard die achter een slot wordt bewaard. De gearchiveerde berichten van de website worden op twee usb-sticks bewaard, die op twee afzonderlijke plekken achter een slot worden bewaard.

Evaluatie

Wanneer bekend wordt dat de beveiligingsmaatregelen niet meer volstaan, zullen deze worden aangepast. Beveiligingsmaatregelen worden minstens elk jaar op de bestuursvergadering geëvalueerd.

Toestemming

Toestemming voor de nieuwsbrief blijkt uit de opzet van het aanmeldformulier. Eventuele toestemming voor rapportages wordt schriftelijk gegeven en digitaal bewaard op een usb-stick. Toestemming voor de verwerking van gegevens voor de online bestellingen blijkt uit het doen van de bestelling zelf, aangezien het verwerken van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling.

Derde land

Persoonsgegevens worden niet in een derde land verwerkt. Zie ook laposta.nl/beveiliging-gegevens

Contact

Voor privacygerelateerde vragen kunt u contact opnemen met Marjolein Heijs, vice-voorzitster van het stichtingsbestuur, op het emailadres kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com. U kunt hier onder andere verzoeken uw gegevens in te zien, te corrigeren en te wissen. In de laatste twee gevallen worden derden die de gegevens hebben ontvangen ook geďnformeerd. Verwijdering van gegevens kan slechts onder de wettelijke voorwaarden, bijvoorbeeld als ze niet meer relevant zijn. Ook is het mogelijk toestemmingen voor het verwerken in te trekken. U kunt ook een klacht indienen over het verwerken van uw gegevens.

KbvK houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de privacy statement.

Overige gegevens Stichting kinderen bidden voor Kinderen:

Adres: Smaragdborch 1, 5241LH Rosmalen. KvKnummer: 57919348

Indien u na beklag bij KbvK niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap, of bel 088 - 1805 250.
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman