kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Mariaviering en kaarten voor Ronald McDonalds kinderhuis Utrecht

Gepubliceerd: 8 november 2013

Van werkgroep gezinsvieringen Emmaüs parochie Zeist
13 oktober 2013: stormachtig weer, maar gelukkig waren er toch nog kinderen en ouders gekomen naar de gezinsviering om half tien in onze Josephkerk te Zeist. De kinderen hadden thuis al hun tekening gemaakt voor een ziek kind in het Ronald McDonalds kinderhuis in Utrecht.

Het evangelie ging over de barmhartige Samaritaan. De pastoor sprak over zieke kinderen en hoe we ook aan hen kunnen denken, door voor hen te bidden. Ieder kind heeft vervolgens een naam van een ziek kind gehad en daarvoor gebeden. Wij zijn in processie naar de Maria kapel gelopen en hebben daar onze kaarsen neergezet en gingen samen bidden bij Maria. De kinderen hebben allemaal een rozenkrans en een kinderrozenkransboekje gekregen voor thuis.

De tekeningen worden door een paar kinderen naar het Ronald Mc Donaldhuis gebracht, waarbij zij een rondleiding krijgen en horen hoe ouders hier dichtbij hun zieke kind kunnen blijven.



Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman