kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Fantastisch eerste Lustrum in Den Bosch!

Gepubliceerd: 27 oktober 2013

Van vrijwilligster Parochie H. Maria en H. Johannes Den Bosch
Voor de vijfde keer op rij alle reden om dankbaar te zijn voor de voorspraak van onze Moeder Maria, tot wie de werkgroep 9 dagen het Noveengebed van Kinderen bidden voor Kinderen had gebeden. Ondanks dat het jaarevenement in Parochie H. Maria in Den Bosch verzet moest worden naar eind oktober, leek het wel zomer. Zonnig, warm, overal mensen in de stad. Er was dan ook veel bekijks toen de kinderharmonie luid zingend en biddend aankwam lopen over de Parade, ondersteund door Harmonie St. Cecilia. De vaandels van de Gildebroeders wapperden kleurrijk.

Voor het eerst mochten we voor het welkom en de uitleg van het Rozenkransgebed samenkomen op het prachtige Hoogkoor in de Sint-Jan. Daarna zongen we het Weesgegroet, speciaal voor kinderen op muziek gezet, in de korte processie naar de Mariakapel om samen met Maria de kinderrozenkrans te bidden voor de zieke kinderen voor wie eerder deze middag zo’n 60 kinderen heel veel kaarten hadden gemaakt.

In de sfeervolle Mariakapel leidde pastoor Robert van Aken het gebed op zijn natuurlijke en kindvriendelijke manier. Hij is meteen gevraagd om 4 oktober 2014 in zijn agenda vast te leggen! Dit jaar hebben we stilgestaan bij de Geheimen van het Licht. Deze verhalen uit het Evangelie brengen een mooie boodschap aan kinderen van de basisschoolleeftijd.

Voor alle gezinnen was er een toepasselijk Lustrumcadeau: een unieke kaars, speciaal voor het 1ste Lustrum van Kinderen bidden voor Kinderen in Den Bosch. Een herinnering aan de bakermat van Kinderen bidden voor Kinderen, en een aansporing om thuis nog eens een Weesgegroet te bidden voor de zieke kinderen voor wie een kaart gemaakt is.

Dankbaar kijken we terug op een bijzonder geslaagd evenement. Vol vertrouwen dat deze laagdrempelige activiteit voor kinderen uit de weide omgeving een jaarlijkse traditie zal blijven.
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman