kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Rozenkrans maken met wat de natuur biedt

Josephclub Zeist 27 oktober 2013 in het teken van Maria

Gepubliceerd: 8 november 2013

Van Marian van der Laan, initiatiefneemster Josephclub Zeist
De Josephclub is een nieuw initiatief voor kinderen van de Emmaüs locatie in Zeist van parochieverband Sint Maarten. Geïnspireerd door de H. Josef, patroonheilige van de St Josephkerk in Zeist, kwam mw. van der Laan op het idee om kinderen via de natuur in contact te brengen met het Evangelie. Een keer in de maand op zondagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur zijn kinderen en ouders welkom in de Boskapel, een prachtige plek midden in de natuur.

De thema’s van het catechese project Het licht op ons Pad worden gevolgd, maar veelal in praktische vorm gegoten met opdrachten in het bos, werken met materiaal uit de natuur en vrij en creatief bezig zijn op een niet schoolse manier. Leer-, gebeds- en speelmomenten wisselen elkaar af.

Op zondag 27 oktober 2013 stond de bijeenkomst van de Josephclub in het teken van Maria en de Rozenkrans.

De kinderen hadden zelf al kastanjes en eikels en ander bosmateriaal meegenomen, waarmee zij iets voor Maria konden maken. We zijn begonnen met de kinderrozenkrans, zoals bij Kinderen bidden voor Kinderen. De blijde Geheimen zijn in verhaalvorm aan de kinderen verteld: hoe belangrijk Maria voor ons is, omdat zij ja antwoordde aan de engel Gabriël en daardoor de komst van Jezus en zijn verlossingswerk mogelijk maakte. Moeder Maria, die verder bij alle belangrijke momenten in het leven van Jezus aanwezig was. Omdat Maria ook hun moeder in de hemel is, mochten de kinderen een kaarsje bij haar brengen en een persoonlijk gebed bidden. Met veel eerbied werd dit door alle kinderen gedaan.

Aansluitend gingen we met ouders, oma’s en alle kinderen naar de grote knutseltafel. De kastanjes werden vastgezet op onze draaibankjes om gaatjes erin te maken. Een vader hielp daarbij met zijn meegebrachte boormachine. Het is iedere keer weer zo bijzonder om te zien hoe het gezin met elkaar aan de slag gaat, niemand verveelt zich. Kruizen van takken, kralen van kastanjes voor rozenkransen, boomschors en ander bosmateriaal werd door ouders en kinderen tot leuke creaties gemaakt.

   

Het geheim ligt in de materialen uit de natuur, die uitnodigen om er iets van te maken. Het gereedschap passend bij het ambacht van de H. Jozef vinden de kinderen geweldig en wordt heel goed gebruikt. Even worden games en mobieltjes niet gemist.

We sloten ook nu weer af met het Onze vader en het Weesgegroet, danken en het breken van een groot Turks brood. Een prachtige zondagmiddag waarbij ruim 40 personen aanwezig waren.

Voor meer informatie over dit initiatief: marianvanderlaan@planet.nlWebpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman