kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Kinderen bidden voor Kinderen in Schaijk

Gepubliceerd: 23 oktober 2014
van werkgroep Parochie Antonius Abt, Schaijk-Reek

Woensdagmiddag 8 oktober mochten we in ons parochiecentrum kinderen met ouders verwelkomen om samen stil te staan bij andere kinderen die ziek zijn, of het moeilijk hebben. Die kinderen kunnen daardoor niet spelen met andere kinderen. Ze kunnen zelfs niet naar school gaan. Het is dan ook goed geweest om deze middag aandacht te geven aan die kinderen. Dat werd gedaan door het maken van mooie kaarten met versieringen, die verzonden werden naar die zieke kinderen. Het is toch prachtig en fantastisch om zo’n kaart te mogen ontvangen als ziek kind. Dan weet je dat er kinderen zijn die wel aan jou denken!!

Maar zoals het ‘kopje’ van dit artikel al aangeeft, hebben deze kinderen ook gebeden voor die zieke kinderen. De kaarten werden verzameld en in een mand gedaan. De rozenkrans van Maria, de rode rozen en kaarsjes werd meegenomen, samen met die kaarten vanuit het parochiecentrum naar de kerk.


Daar kwamen we dan aan in het huis van God, om tot Maria te bidden voor die zieke kinderen. De rozenkrans werd bij Maria opgehangen, de mand met kaarten er neergezet, de rode rozen bij Maria in de vaas gedaan en de kaarsjes werden ontstoken bij Maria. Bij Maria werd door ons allemaal het Weesgegroet gebeden. Maria, de vrouw op wie God had gewacht en die vanaf het begin met haar gehele hart bij God was en is. Door dit gebed legden wij onze zorgen voor de zieke kinderen bij Maria. Het Weesgegroet dat door Maria gebracht wordt bij God. Door te bidden kunnen we praten met God. Met God, die hemel en aarde heeft gemaakt, en die altijd goede zorgen en aandacht heeft voor iedereen, voor elk kind. Het was goed om in het huis van God te zijn, dat opgevuld werd door de mooie klanken van het orgelspel.

Na de zegening door pastoor Spiertz gingen we weer terug naar het parochiecentrum om de mooie en dankbare middag af te sluiten met een dankjewel aan de kinderen!

Werkgroep, Adje van Bergen-Osta, Erna Adriaans en Diaken René LamersWebpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman