kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Tussenstand Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen

18 februari 2015
Door: Elly
Gepubliceerd: 16 april 2015


Op Aswoensdag, 18 februari, is het Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen voor het derd e achtereenvolgende jaar van start gegaan. Wij hebben aan de kinderen uitgelegd hoe ze in deze voorbereidingstijd op Pasen meer open kunnen staan voor God en de medemens. Hoe ze meer oog kunnen hebben voor de naasten en meer kunnen bidden. Dit komt tot uiting in dit project: een mooi gevulde doos voor een kind dat het niet zo goed heeft en voor hem of haar een Onze Vader bidden. Niet alleen ver weg in ontwikkelingslanden, maar ook kinderen dichtbij, zoals in Rotterdam-Noord hebben onze hulp nodig. Hier wonen kinderen die extra steun kunnen gebruiken en daarom vroegen wij aan onze Lambertuskinderen: “Wil jij deze kinderen helpen?”

Antwoord van onze kinderen

Niet alleen ‘onze Lambertuskinderen’ maar ook kinderen van Basisschool De Bavokring hebben met elkaar tot nu toe 40 dozen voor hun tijdelijke broer of zus gevuld. Deze met cade autjes gevulde dozen kunnen uiterlijk tot op Goede Vrijdag, na de Kruisweg voor kinderen, worden ingeleverd. Na Pasen zullen de vrijwilligers van de Stichting Kingswork de dozen bij de gezinnen en kinderen brengen.

Diaconie en gebed: Kinderen bidden voor Kinderen

Net als bij de Adventsactie, kerstkaarten maken voor zieke kinderen, hebben wij de deelnemende kinderen gevraagd minstens één keer een Onze Vader voor het ontvangende kind te bidden. Zo zijn diaconie en gebed met elkaar verbonden. Na het inleveren van een gevulde doos halen kinderen een klein houten kruisje van het grote kruis en hangen het onder één van de veertien kruiswegstaties. Zo wordt uitgebeeld dat het kind het zware kruis van Jezus een klein stukje lichter wil maken door Jezus‘ voorbeeld te volgen.
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman