kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Communieviering met een gouden randje

Parochie Maria Sterre der Zee Den Haag

Door: Sylvia Maenhout

Zondag 19 april 2015, een zondag met een gouden randje voor 20 eerste communicanten en hun gezinnen.

In november 2014 zijn de jongens en meisje van 8 verschillende basisscholen gestart met de voorbereiding op hun eerste H. Communie. Het project: ‘Blijf dit doen’ van het bisdom Rotterdam wordt gebruikt. ‘Blijf dit doen’ staat voor tweeërlei uitleg: 1) dat ook na de eerste communie er nog velen mogen volgen en 2) dat naast bidden ook een doen wordt verwacht, zoals in Mattheus 25 wordt uitgelegd: “heb je Mij eten gegeven toen ik hongerig was.”

Hoe toepasselijk was dan ook toen pastoor Langerhuizen voorstelde om het evangelie van de 5 broden en 2 vissen deze zondag te gebruiken. De families werd gevraagd om boodschappen te doen voor de Voedselbank. Tijdens de viering zijn de goede gaven dan ook naar het altaar gebracht.

Voor de generale repetitie op zaterdag 18 april is er een prachtig stilleven gemaakt met 5 broden en 2 vissen en overal hingen bordjes met 5 broden en 2 vissen die de kinderen zelf hadden ingekleurd.

Zondagochtend wordt de witgele vlag uitgehangen. De kinderen druppelen binnen. Wat zien ze er mooi uit. Rond 11uur is de kerk goed bezet met familie, vrienden en parochianen. De kinderen komen met hun doopkaarsen binnen. Ze nemen plaats in de eerste rij. Na het openingswoord en de schuldbelijdenis komen Floris en Sebas met een groot schilderij naar het priesterkoor. Zij vertellen dat Mozes die erop afgebeeld staat de naam van God heeft geleerd: “Ik zal er zijn”. Mozes zal met hulp van God de mensen uit Egypte door de woestijn leiden. Zo leren de mensen op God te vertrouwen zoals ook wij dat mogen leren. In God geloven is door op Hem te vertrouwen. Leonelle en Isabel komen met een adventskrans en een palmpaasstok. Zo hebben we ons voorbereid op de grote feesten. Met het feestelijk alleluja verwelkomt het kinderkoor en heel het volk het Evangelie. Pastoor Langerhuizen gaat in de overweging een dialoog aan met Taen en Emma. En daarna worden de 6 dragers met de manden met de levensmiddelen op het priesterkoor geroepen.

Na de dienst van het Woord gaan we over naar de dienst van de Tafel. Nu klinken de woorden: “Dit is Mijn Lichaam, Dit is Mijn Bloed.” Jezus is nu aanwezig op het altaar. Pastoor Langerhuizen roept alle communicanten rond het altaar om daar in een kring samen het Onze Vader te bidden. Na de vredeswens en het Lam Gods is het moment daar. Tussen de ouders in komen de communicanten een voor een naar boven om voor de eerste keer Jezus in de H. Communie te ontvangen. En soms zijn het de peetouders die dit van heel dichtbij mogen meemaken. Hoe bijzonder is dit moment. De fotograaf legt het vast.

Nadat iedereen ter communie is gegaan worden de communicanten nogmaals uitgenodigd op het priesterkoor. De kinderen zullen nu een Wees Gegroet zingen voor alle kinderen in ons bisdom die dit jaar ook hun eerste communie doen of hebben gedaan. Zo hebben andere kinderen weer voor onze communicanten gebeden (www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl) Daarna krijgen de kinderen een gebedsdobbelsteen en een felicitatie brochure met een wonderdadige medaille. De vrijwilligers Gerda Redegeld en Sylvia Maenhout worden bedankt voor hun inzet. En na een” Lang zullen ze leven” gezongen voor de eerste communicanten ontvangt iedereen de Zegen.

Buiten is het gelukkig droog en later op de middag zal de zon nog doorbreken. Wat een mooie zondag! De volgende zondag zijn de kinderen uitgenodigd om God te komen bedanken voor deze mooie dag. “Blijf dit doen!”
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman