kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Moerzeke 18 oktober 2015

Samen met 1 miljoen kinderen bidden voor oorlogskinderen

Gepubliceerd: 12 november 2015

Met twaalf waren we. Twaalf apostelen, vergezeld van hun ouders of grootouders, op de start van het nieuwe werkjaar. Bij het binnenkomen van de kapel groetten we het graf van Priester Poppe en zegden we Jezus goedendag. Daarna trokken we naar de sacristie voor een creatief moment. Deze keer hebben de kinderen een tientjesarmbandje gemaakt. Deze werden door de priester gezegend.

Zondag 18 oktober was ook een speciale dag.

Samen met ongeveer één miljoen kinderen baden we op die zondag de kinderrozenkrans voor de vele oorlogskinderen en voor vrede in de wereld. Dit vroeg Maria eens aan drie herderskinderen in Fatima. Als heel veel kinderen samen met Maria bidden, zal God de harten veranderen en zal er vrede komen. Dat heeft Maria beloofd. De kinderen kregen nog een kaart mee om thuis verder te bidden voor deze oorlogskinderen.

Na de kinderrozenkrans trokken wij van bij Maria in een kleine ‘processie’ naar het tabernakel waar de priester het Heilig Sacrament in de monstrans plaatste. Wij knielden en zongen een lied bij de bewieroking. Vandaar trokken we naar de aanbiddingskapel waar we verder hebben gebeden, gedankt, gezongen. We sloten af met een Onze Vader rond het met kaarsjes verlichte altaar met monstrans. Daarna ontving ieder kind persoonlijk de zegen met het Allerheiligste. “Jonas, Jezus ziet je heel graag en God zegent je zodat je iedere dag nog meer van Jezus mag gaan houden en alle mensen graag mag leren zien” klonk er bijvoorbeeld terwijl de zegen op een halve pas voor het hoofdje van het kind volgde. Dat was een heel indrukwekkend moment. Het Allerheiligste werd in processie - met kaarsjes - terug naar het tabernakel gebracht waarna een dankliedje volgde.

We eindigden met een vieruurtje.
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman