kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Apostelen van het licht

Moerzeke, 17 januari 2016
Gepubliceerd: 16 maart 2016


Wij nemen plaats in de sacristie - het is nog donker. Het lied van Sela ‘In het licht’ wordt ingezet. Een kaars wordt aangestoken bij aanvang van de eerste strofe. Kindje Jezus wordt zichtbaar - Licht van de wereld. Met dit ene kaarsje kan men alles weer zien - Jezus Licht in de wereld - Wie Mij volgt, wandelt niet in duisternis. Vlam: puntje wijst naar omhoog (verwijst naar God), danst (blij).Een kaars kan niet branden als je ze met de vlam naar beneden houdt - zo kan je ook niet stralen als je je hoofd naar omlaag houdt en treurig rondloopt.

Maria zegt: Wees een lichtje voor de mensen. Wees als een ster die de weg wijst naar Jezus. Met dit ene kaarsje kan je meerdere kaarsjes aansteken - zo kan je ook met je glimlach meerdere mensen blij maken. Jezus zegt: zonder Mij kan je niets. Er is vuur nodig om andere kaarsen aan te steken. De kaars smelt af terwijl ze brandt - Wie mij wil volgen moet zichzelf verloochenen - Je kan geen vreugdezaaier worden zonder jezelf weg te cijferen - Je moet je eigen verlangens vergeten om anderen blij te maken.

Hoe kunnen we een lichtje zijn voor anderen? Jezus straalt zijn Licht uit over ons. Wij moeten ons laten bestralen. Bij Hem komen. Jezus in de kribbe is diezelfde Jezus die we ontmoeten in de Eucharistische aanbidding, in de Communie.

We versierden een houdertje met lichtje om weg te schenken aan een vriendje of vriendinnetje. Dit werd mooi ingepakt en een wenskaartje werd er nog aan vastgemaakt. Hierbij hoorde ook nog een gebedskaart Licht van de wereld. De opdracht hierbij was: Ik schenk je dit lichtje opdat je voor mij zou bidden dat ik een apostel van het Licht mag zijn. Ik bid eveneens voor jou dat jij een apostel van het Licht mag zijn. Elk kind versierde dus twee kaarsjes- eentje voor zichzelf en eentje om weg te geven. Telkens als het kind thuis een Onzevader, een Weesgegroet en het gebedje apostel van het Licht gebeden heeft, mag het een bolletje van de rozenkrans kleuren.

Zo willen deze kinderen apostelen van het Licht zijn, wegwijzertjes naar Jezus. Zij willen vele kinderen naar Jezus brengen.

Materiaal
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman