kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Vastenproject ‘Kinderen geven aan Kinderen’

Lambertuskerk Rotterdam, 10 februari 2016
Gepubliceerd: 10 april 2016


In de Lambertuskerk in Rotterdam is op Aswoensdag (10 februari) het succesvolle Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen voor het vierde jaar van start gegaan en werd afgesloten op Goede Vrijdag bij de kruisweg met kinderen.

In de voorbereidingstijd op Pasen, proberen we wat meer open te staan voor God en de medemens. We willen meer oog hebben voor onze naasten en wat meer bidden. Dit komt samen in dit project: een goed gevulde doos geven aan een kind dat het niet zo goed heeft en voor hem of haar een Onze Vader bidden. Voor God, onze Vader in de hemel, zijn we allemaal Zijn kinderen. God luistert altijd naar jouw gebed. Zo help je ook nog op een andere manier.

Helaas zijn er overal mensen die het niet zo goed hebben. Kinderen ver weg in ontwikkelingslanden, maar ook kinderen dichtbij, zoals in Rotterdam-Noord. Hier wonen kinderen die wel extra steun kunnen gebruiken en wij vragen daarom aan onze Lambertuskinderen: Wil jij helpen? Dat hebben vele kinderen, net als vorig jaar, heel graag en in grote getalen gedaan! Er zijn maar liefst 56 overvolle dozen door kinderen in de Lambertuskerk en op twee katholieke basisscholen (Bavokring en Oscar Romero) gevuld.

Kingswork

De stichting ‘Kingswork’, al vele jaren actief in Rotterdam Noord op het gebied van jeugdwerk en maatschappelijk werk, heeft namen van kinderen aangeleverd waarvoor onze kinderen dozen zijn gaan vullen. De vrijwilligers van deze stichting zetten zich in voor het welzijn van deze kinderen, in woord en daad naar het voorbeeld van Jezus. Zij ondersteunen dit project van harte en dragen er zorg voor dat elke doos van een gevend kind terechtkomt bij het ‘Kingswork’ kind voor wie deze bestemd is.

Kinderen geven aan Kinderen - Kinderen bidden voor Kinderen

Net als bij de Adventsactie Kerstkaarten voor zieke kinderen, vragen wij deelnemende kinderen nu om minstens 1 keer een Onze Vader voor het ontvangende kind te bidden. Zo worden diaconie en gebed wederom op een mooie manier met elkaar verbonden.

Het kruis

Wanneer kinderen hun doos inleveren mogen zij een klein kruisje van het grote kruis op de informatietafel achter in de kerk halen. Achter op dit kruisje mag de naam geschreven worden en vervolgens dit kruisje onder een van de kruiswegplaten ophangen. Zo heeft het gevende kind het zware kruis van Jezus een stukje lichter gemaakt. Door te doen zoals Jezus ons heeft voorgedaan: iets goeds en moois doen voor een ander en voor jouw ontvangende kind gebeden. Ook al is de doos gevuld: bidden kan je nog steeds doen voor hem of haar, dat is zo fijn: je kunt altijd de hulp van God vragen voor jouw kind!

Afsluiting Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen

Heel veel dank aan iedereen die dit Vastenproject voor kinderen tot een groot succes hebben gemaakt! Een stukje diaconie van kinderen voor kinderen heel dichtbij. Doen jullie volgend jaar weer mee?

Kinderen van de RK basisschool de Bavokring komen hun rijk gevulde dozen brengen op Witte Donderdag en krijgen hierna nog een korte rondleiding langs de grote kruiswegstaties in de Lambertuskerk te Rotterdam.
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman