kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Tussenstand: Ongeveer 1.000 kinderen

Kinderen bidden Kraaltje voor Vrede

Kinderen worden dit jaar gevraagd een Rozenkranskraaltje te bidden voor de vrede en zo op hun manier gehoor te geven aan de oproep van de bisschoppen (zie onderaan).

In de eerste maanden van dit jaar hebben al meer dan 850 kinderen meegedaan, op diverse plaatsen in Nederland. Intussen staat de teller op ongeveer 1.000 kinderen!

Bid u ook met kinderen een Weesgegroet voor de Vrede in de wereld? Laat het ons dan weten. Het kindergebed is extra krachtig!

U kunt nog steeds meedoen!

Activiteiten

Meerdere parochies hebben een ‘Kraaltje voor Vrede’ gebeden bij Communicanten bidden voor Communicanten.

Ook is het op diverse plekken in het land opgepakt als een separate activiteit. In oktober waren er nieuwe initiatieven in meerdere parochies.

Den Haag


Op zondag 7 oktober startte de Jacobus de Meerdereparochie in Den Haag weer met de gezinscatechese. Er waren maar liefst 50 kinderen, in verschillende leeftijdsgroepen. Aangezien het die zondag het feest van Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans was, stond bij de gezinscatechese de Rozenkrans centraal. Er is uitgelegd dat de Rozenkrans een sterk gebed voor de vrede is.

Kinderen en ouders hebben samen een Tientje voor de Vrede gebeden. Er waren 10 rozen en 10 kinderen mochten bij elk Weesgegroetje een roos in de vaas bij Maria zetten. Alle kinderen hadden samen een rozenkrans vast en de ouders ook.

Na afloop kregen de kinderen de kaart Tientje voor Vrede mee naar huis.

Jaar van gebed voor vrede

De Nederlandse bisschoppen roepen Katholieken op om dit jaar een keer per maand de Rozenkrans te bidden voor de vrede in de wereld, zoals Maria in Fatima heeft gevraagd. Lees meer op de website van het Aartsbisdom.
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman