kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Presentatietafel bij Gezinsmis in Bladel

Gepubliceerd: 17 september 2019
door: moeder Yvonne uit Bladel
Op zondag 8 september was er een speciale gezinsviering in de Sint Petrus Banden kerk te Bladel. Thema van de viering:
Hoe houd ik het vuur voor het geloof brandend in mijn gezin?

Omdat ik een jong gezin heb, had deze viering in het bijzonder mijn aandacht getrokken. Na de viering was er een bijeenkomst omtrent dit thema voor ouders door priester Antoine Bodar*. De kinderen, ingedeeld in drie groepen, hadden een eigen programma.

Tevens stond achterin de kerk een tafel van de Stichting Kinderen bidden voor Kinderen. Er lagen prachtige handgetekende kinderboekjes, kaarten, dvd’s, rozenkransen en medailles voor kinderen.

Een vrijwilligster van de stichting vertelde mij hoe kinderen kunnen leren om te bidden, en dat zij het zo belangrijk vindt dat kinderen dit weer gaan doen. “Omdat een kind hoop en troost kan halen uit het geloof, uit het bidden van een Wees gegroet Maria.”

Het gebed kan op kinderlijke wijze aangeleerd worden met bijvoorbeeld de kaart met uitleg over de betekenis van het gebed. Voor mijn kinderen heb ik twee mooie rozenkransen gekocht zodat ze deze kunnen leren bidden.Onze kinderen komen in deze tijd immers voor heel veel invloeden van buitenaf te staan. Ik hoop dat ze ondanks dat toch rust en steun kunnen vinden in het leren bidden.

*) priester Antoine Bodar is lid van het Comité van Aanbeveling van stichting Kinderen bidden voor Kinderen
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman