kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy


Verslag Bedevaart naar Maria

Persoonlijke impressie door priester Koos Smits

Een mooie ochtend juli 2021, met feestelijke zon en aangename temperatuur, op de aan het Onbevlekt Hart van Maria toegewijde 1e zaterdag van de maand, in een aan de Zoete Lieve Moeder van den Bosch toegewijde stad. Een gezellige en familiale startontmoeting in de zomerse tuin van het sint Janscentrum, met families, vaders en moeders, opa’s en oma’s, begeleiders uit alle hoeken van het bisdom.

Na een openingsgebed door het team van het bisdom Familiepastoraat,na een schilderachtig levensverhaal van Maria en wat praktische instructies, ging iedereen in groepjes uiteen om de deskundig ontworpen stadsroute te volgen en langs allerlei Maria-stands een inspirerende Maria-bedevaart te houden.

foto: Ramon Mangold
Wij, een klein team van Kinderen bidden voor Kinderen, gingen naar onze aangewezen plek in de Sint Jorisstraat. Het bisdom en de gemeente van Den Bosch hadden gezorgd, onder bescherming van Sint Joris de drakendoder en Maria de slangenvertrapster, dat van geen enkele draak of slang ook maar een klein spoor te vinden was. Absoluut veilig, temeer daar onze positie was gesteld, precies onder een muurmozaïek van Maria.

Onze stand zonder tent bestond uit twee delen: de informatietafel en de zegentafel. En daar mocht ik als priester staan. Telkens kwamen weer de kinderen met hun ouders en hun half geknoopte rozenkransjes ter zegening. Prachtig, een zegen met zowel vooruitwerkende als ook achteruitwerkende kracht. God is immers tijdloos.

Heerlijk om met de kinderen te praten.
“Weet jij wat op dat mozaïek ‘b.v.o.’ betekent? Neen, geen voetbalclub, maar dat betekent: ‘(Maria) bid voor ons’. En kunnen jullie die letters ontcijferen? Is ook lastig, dat snap ik wel, maar daar staan de A en de V en de E, dat is samen ‘AVE ofwel ‘wees gegroet (Maria)’.

Dan krijgen jullie nu allemaal een rozenkrans. O neen, jammer, wacht even, ik geef jullie eerst één lichtgevende rozenkrans per familie. De bedoeling is, dat deze rozenkrans elke nacht in een andere kamer is, eerst bij papa en mama, dan bij telkens een van de kinderen. Grappig, want dan wordt de bedevaart niet door jullie maar door de rozenkrans gemaakt.

Kom, leg alle rozenkransjes (en medailles) maar op tafel, dan ga ik ze zegenen. Kijk, dit is geen water uit de Dieze (riviertje in Den Bosch) maar uit de Gave (riviertje in Lourdes). Ja, en komt allemaal maar een beetje dichterbij, om ook zelf wat zegenwater te ontvangen. Daarna gaan we een weesgegroetje bidden. Wacht even, zien jullie die witte roos?  Wel, elk weesgegroetje is een roos voor Maria, en zo maak je biddend een rozenkrans.

foto: Ramon Mangold
Weten jullie ook een mooie intentie om voor te bidden?  Neen? echt niet? Och toch! Zal ik jullie wat influisteren?  Wat denken jullie van “papamama”? en van “opa-oma”?  en van “school”? en van “vakantie”?  Goed, daar gaan we: Wees gegroet, Maria...” O vooruit, kinderen en ouders, de volgende groep komt er al weer aan. Gaat heen in vrede.

Tegen het middaguur, het uur van het Engel des Heren, hield de stroom van kinderlijke bedevaarders op en liepen wij naar het bisschopshuis. Dat was mooi! Bisschop De Korte van den Bosch had zowaar een prachtig gekleurd Maria-mozaïek voor zijn bisschoppelijke deur gekregen: een kleurrijk Maria-tableau, per straattegel ingekleurd door de passerende familiekinderen, allemaal kinderen voor Maria.

Daarna op weg naar het Sint-Janscentrum voor een grasrijke rustpauze en een appetijtelijke lunch, ter voorbereiding op de Eucharistieviering in de kathedraal vroeg in de middag, waarna de gezamenlijke processie met cadeaus en tekeningen voor de Zoete Lieve Moeder van Den Bosch.

“Maria, bid voor al deze kinderen, hun families, het Familiepastoraat, het bisdom en heel Nederland.”

Priester Koos SmitsWebpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman