kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Ruim 3000 Communicanten bidden voor Communicanten 2014

Ter afsluiting van de activiteit Communicanten bidden voor Communicanten is op 21 juni de Rozenkrans gebeden in de kapel van de Zoete Moeder in Den Bosch voor alle communicanten en hun gezinnen.

In april, mei en juni 2014 hebben in totaal 3158 kinderen deelgenomen. In de bisdommen Den Bosch en Roermond hebben zich nog meer parochies aangemeld dan vorig jaar en bovendien deden dit jaar communicanten mee uit Hengelo, Borne, Rotterdam, Zeist en Den Haag. Door de kinderen (en de mensen in de drukbezochte Communievieringen) is samen 151 keer het Weesgegroet gebeden. Tijdens de viering bij de Voorbede of in de vorm van een Mariahulde aan het einde. Zo bidden de kinderen voor en met elkaar tot Maria. Een prachtige ketting van gebed!

Na afloop ontvingen alle communicanten een felicitatiekaart en een Mariamedaille.
Deze eenvoudige activiteit is in 2012 gestart in het Bisdom Den Bosch met toen zo’n 1400 communicanten.
Een van de doelstellingen is dat de kinderen leren bidden voor een ander op voorspraak van onze Moeder Maria.
Een aantal parochies heeft als vervolg samen met communicanten kaarten gemaakt voor zieke kinderen en voor hen gebeden.

In 2015 zal deze activiteit opnieuw worden aangeboden. Ook het Bisdom Roermond heeft laten weten volgend jaar weer mee te doen.

Suggestie van een van de parochies: integreer het idee meteen aan het begin van de Communievoorbereiding door een kleine gebedskring, waarbij elk kind thuis bidt voor een ander kind uit de eigen groep. Zie voorbeeld van de kaart voor thuis, waarop de naam van het kind om voor te bidden kan worden geschreven. Dit is een mooie opmaat naar vervolgens bidden voor een ziek kind, bijvoorbeeld als een bidvriendje of bidvriendinnetje.

Een andere suggestie komt uit Den Bosch, waar de communicanten in de laatste les van het programma Gods grootste geschenk kaarten maken en bidden voor zieke kinderen als hún geschenk aan Jezus.

Veel parochies in bisdommen ’s-Hertogenbosch en Roermond doen al voor de zoveelste keer mee. Maar ook in andere bisdommen is er belangstelling voor dit mooie initiatief.

Als de kaart niet wordt weergegeven, bekijk dan hier de kaart in Google Maps
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman