kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Communicanten bidden voor Communicanten

Quiz voor thuis

Ook dit jaar is er weer een quiz met leuke prijzen voor de kinderen die deelnemen aan Communicanten bidden voor Communicanten. Vanaf vijf goede antwoorden is er al een prijs. Méér goede antwoorden? Dan ontvangen de kinderen twee prijzen in de post.

Hoe kun je een prijs winnen? Ga samen met je ouders of opa of oma naar het Verteltheater Tijd voor Jezus op onze Kinderpagina. Hier kun je kijken en luisteren naar waargebeurde verhalen over Jezus. Dan kun je antwoord geven op deze vragen. De tips helpen je daarbij. SUCCES!

Vragen

Vraag 1 Van wie kwam het bevel waardoor Maria en Jozef naar Bethlehem gingen vlak voor de geboorte van Jezus? (Tip: het antwoord vind je in het korte verhaal bij START)
a. de engel Gabriël
b. de engel Michael
c. de keizer van Rome
d. de koning van Israël
 
Vraag 2 Jezus werd gedoopt toen Hij 30 jaar was. Wat deed Hij meteen nadat Hij gedoopt was?
(Tip: Klik op de knop met nummer 4. In vertelserie 4 hoor je het antwoord)
a. Hij ging naar de woestijn en vastte 40 dagen lang.
b. Hij ging terug naar Nazareth.
c. Hij ging naar een groot feest vanwege een bruiloft.
d. Hij veranderde stenen in brood.
 
Vraag 3 Water in wijn veranderen op een bruiloftsfeest. Dat was het eerste wonder van Jezus. Waarom deed Jezus dat wonder? (Tip: het antwoord hoor je in vertelserie 5)
a. omdat de bruidegom Hem smeekte te helpen, zodat het feest door kon gaan
b. omdat Jezus het tijd vond om door een wonder te laten zien dat Hij de Zoon van God was
c. omdat het niet leuk is als de gasten water moeten drinken
d. omdat Maria zag dat er een probleem was en Jezus om hulp vroeg
 
Vraag 4 Toen Jezus als volwassen man rondtrok door Israël, genas hij veel mensen en deed hij wonderen. Waarom waren veel leiders van de Joden dan toch boos op Jezus?
(Tip: het antwoord vind je in vertelserie 8)
a. omdat Jezus niet alle mensen genas
b. omdat Jezus zei dat God zijn Vader is
c. omdat Jezus zijn vrienden onderweg graankorrels liet eten uit de velden
d. omdat Jezus niet genoeg geld aan de armen gaf
 
Vraag 5 Jezus vertelde vaak verhalen om de mensen iets uit te leggen. Welk dier zie je in vertelserie 8 als Jezus uitlegt aan de Joden dat ze ook op hun belangrijke rustdag goede dingen mogen doen?
(Tip: je ziet het nog vóór de pauze)
a. een lammetje
b. een vogeltje
c. een kalf
d. een vis
 
Vraag 6 In zijn laatste week op aarde ging Jezus naar Jeruzalem. Wat riepen de mensen toen Jezus aan kwam rijden op een ezeltje? (Tip: het antwoord vind je in vertelserie 9)
a. Kijk, daar komt de zoon van Herodes, onze koning, hoera!
b. Hosanna Zoon van David, alle eer voor de Koning die komt in de naam van de Heer, onze God!
c. Kom kijken! Daar rijdt iemand op de rug van een ezeltje waar nog nooit iemand op gezeten heeft!
d. Kom gauw! Dat is Jezus uit Nazereth. Misschien gaan we een wonder meemaken!
 
Vraag 7 Een van de Geheimen van de Rozenkrans is: Jezus stelt de Heilige Eucharistie in tijdens de Laatste Maaltijd. Welke van de vier zinnen hieronder is fout? (Tip: luister naar vertelserie 9)
a. Vóór de Laatste Maaltijd, wasten dienaren de voeten van Jezus en zijn vrienden omdat die vol stof en zand zaten van het lopen op sandalen.
b. De Laatste Maaltijd van Jezus was op een donderdagavond
c. Jezus brak brood en zei: “Neem en eet hiervan. Dit is mijn Lichaam.”
d. Aan het eind van de Laatste Maaltijd zei Jezus: “Hou van elkaar, zoals Ik van jullie houd.”
 
Vraag 8 Hoeveel andere Geheimen van de Rozenkrans heb je ontdekt in Vertelserie 10?
(Tip: Op deze speciale kaarten kun je zien welke 20 Geheimen er zijn)
a. 1
b. 3
c. 5
d. 20
 
Vraag 9 Jezus stierf aan het kruis op Goede Vrijdag, maar wat gebeurde er op de zondag erna?
(Tip: luister naar vertelserie 11)
a. toen werd Hij door soldaten uit het graf gehaald
b. toen kwamen engelen zeggen: “Vandaag is de Redder geboren!”
c. toen was het Palmzondag en zwaaiden de mensen met palmtakken
d. toen stond Jezus op uit de dood. Hij was verrezen en leeft voor altijd.
 
Vraag 10 Veertig dagen na Pasen, verscheen Jezus voor de laatste keer aan zijn vrienden. Toen steeg Hij voor hun ogen op naar de Hemel. Wat deden zijn vrienden daarna?
(Tip: luister naar Vertelserie 12)
a. ze gingen hun gewone werk weer doen als visser
b. ze baden elke dag samen met Maria
c. ze gingen 40 dagen vasten
d. ze gingen samen wijn drinken
 

Klaar?

Heb je op alle vragen antwoord gegeven?
Vraag dan je ouders, opa of oma om je naam en adres nog in te vullen. Dan sturen we jou een cadeautje als je vijf goede antwoorden hebt. Heb je méér goede antwoorden, dan krijg je twee cadeautjes thuis gestuurd. Onze vrijwilligers hebben wel even tijd nodig om dit te doen.
Let op: je mag maar één keer meedoen. Sluitingsdatum: 30 juni.

Adresgegevens

naam:
adres:
postcode/woonplaats:
telefoon:
e-mailadres:
Om indien nodig contact op te kunnen nemen. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden.
nieuwsbrief: ik wil de nieuwsbrief (blijven) ontvangen ik wil geen nieuwsbrief (meer) ontvangen
Een paar maal per jaar ontvangt u hiermee informatie over onze activiteiten en materialen voor kinderen.
U kunt de nieuwsbrief eenvoudig weer opzeggen met een link onderaan elke e-mail die u ontvangt.
Indien u onze Nieuwsbrief al ontvangt en dat zo wilt houden, dan ‘ja’ aangeven.
opmerking:
Leuk dat je meedoet!
 Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman