kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy


Wij zijn afhankelijk van uw steun...

Allereerst hartelijk dank voor uw bezoek aan deze site. Stichting Kinderen bidden voor Kinderen heeft als één van haar doelstellingen om kinderen (en hun ouders) in Nederland op een eigentijdse, kindvriendelijke manier kennis te laten maken met krachtige gebeden, zoals het Onze Vader, het Weesgegroet en het Rozenkransgebed.

Met ons gebed kunnen we iets doen voor een ander. Voor kinderen wordt dit concreet door te bidden voor een specifiek kind, dat ziek is of om andere reden bij ons aangemeld is voor gebed. Bij onze kinderactiviteiten wordt dit vaak gecombineerd met een tastbare blijk van aandacht, zoals een leuke kaart van een kind voor een kind.

Steunt u ons?

Steunt u ons met een donatie voor het versturen van kaarten, materialen en beheer van deze site? Uw gift wordt goed besteed, want werkzaamheden worden vrijwel geheel door vrijwilligers gedaan.
rekeningnummer (IBAN)NL05 ABNA 0622 5263 91
naam begunstigdeKinderen bv Kinderen
BIC van de bankABNANL2A

Nieuwsbrief

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen per e-mail?
Mijn e-mailadres:

ANBI

Giften aan een ANBI instelling zijn aftrekbaar voor de belastingen. Dat is positief, want voor de bekostiging van activiteiten en materalen voor kinderen en het versturen van kaarten aan zieke kinderen zijn wij afhankelijk van giften en sponsoring. Wij hopen dat u een kleine bijdrage over wilt maken om ons in staat te stellen nog meer kinderen te bereiken.

Stichting Kinderen bidden voor Kinderen is opgericht op 13 mei 2013 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN 622526391. Zij is door de Nederlandse Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Mail voor meer informatie naar info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl

Hartelijk dank voor uw steun!
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman