kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Rozenkransestafette voor parochies gelanceerd

(1 februari 2012) Kinderen bidden voor kinderen roept parochies in het Bisdom Den Bosch op om in mei 2012 mee te doen aan een nieuw initiatief: een Rozenkransestafette waarbij een aantal parochies het stokje (lees: de rozenkrans) oppakt en met kinderen gaat bidden bij en met Maria.

De bedoeling is om kinderen vertrouwd te maken met Maria, dat ze zich het Weesgegroet (en het Onze Vader) eigen maken; dat ze leren bidden voor andere kinderen en stilstaan bij de Geheimen. Zoals Paus JPII schreef, is het Rozenkransgebed een soort samenvatting van het Evangelie. Het past daarom goed in de zo nodige nieuwe evangelisatie in onze tijd.

Het Bisdom Den Bosch onderschrijft deze doelstellingen. Ook in het diocesane beleidsplan zijn jeugd en jongeren, huwelijk en gezin centrale speerpunten: daar begint de kerkopbouw. Indachtig ook het feit dat Mariaverschijningen bij voorkeur aan kinderen plaatsvinden en Maria steeds vraagt om gebed, ondersteunt zij het initiatief van Kinderen bidden voor kinderen tot deze Rozenkransestafette in het bisdom.

Deelname

Deelname door parochies is eenvoudig en aan te passen aan lokale mogelijkheden.

Voor parochies die deelnemen zijn materialen en een draaiboek beschikbaar om met kinderen op een laagdrempelige en kindvriendelijke manier de rozenkrans te bidden. Kinderen bidden voor kinderen heeft in de afgelopen 3 jaar samen met parochies een twintigtal activiteiten georganiseerd. Vaak terugkerende programmaonderdelen: kaarten maken voor kinderen die ziek zijn, met muziek en zang naar Mariabeeld in kerk of kapel, samen de kinderrozenkrans bidden voor zieke kinderen. Het eenvoudige concept leent zich goed voor een lokale invulling.

In ondergenoemde bijlagen wordt deze activiteit nader toegelicht en zijn een aantal programmamogelijkheden uitgewerkt. Deze zijn bedoeld als voorbeeld en kunnen verder aangepast worden aan lokale mogelijkheden.

Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman