kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy


Maar liefst 3800 kinderen bidden voor oorlogskinderen in oktober

Gepubliceerd: 12 november 2015

In heel Nederland en ook in Vlaanderen is in oktober enthousiast gereageerd op de oproep van Stichting Kinderen bidden voor Kinderen en Kerk in Nood om te bidden voor oorlogs­kinderen, kinderen zoals Achmed en Miriam. Meer dan 3800 kinderen hebben gebeden, van wie alleen al 2100 kinderen op zondag 18 oktober. Op deze dag bidden elk jaar wereldwijd ongeveer een miljoen kinderen voor vrede. We hebben de inter­nationale organisatie geïnformeerd over de deelname in onze contreien.

Eindstand: 3.839 biddende kinderen!
Aanmeldingen stroomden binnen uit het hele land, van Kerkrade tot Dokkum en van Groningen tot Hoek van Holland, maar ook uit een heel aantal plaatsen in Vlaanderen. Er is meegedaan door gezinnen thuis, kinderkoren, kinderclubs en basis­scholen; tijdens kinder­woord­diensten, speciale gezins­vieringen en na afloop van de H. Mis; door communicanten, vormelingen, misdienaren en zelfs kleuters; tijdens bijeen­komsten van Gemeen­schap Emmanuel, KISI en de Zaterdagmiddagclub in Sittard.

De Rozenkrans geeft volop mogelijkheden tot creatieve invulling: Veel kinderen hebben zich verplaatst in de situatie van oorlogskinderen: Er zijn bijna 3000 gratis rozenkransjes en Tientjes-armbandjes verstuurd aan deelnemende kinderen. Gelukkig voor onze stichting is er door een aantal gezinnen en parochies een tegemoet­koming in de kosten overgemaakt, want op zo’n fantastische deelname hadden we vooraf niet durven hopen.

Namens Stichting Kinderen bidden voor Kinderen en Kerk in Nood: kinderen bedankt!
Kinderen bidden voor oorlogsKinderen - Bid je ook mee in oktober?De Nederlandse Marijke (8) bidt de hele maand oktober voor Achmed uit Syrië en voor andere oorlogs­kinderen. En ze is zeker niet de enige! Uit het hele land, van Maastricht tot Leeuwarden, komen aanmel­dingen van parochies en gezinnen die in de rozen­krans­maand met kinderen een Tientje van de Rozen­krans bidden voor kinderen die net als Achmed dagelijks de ellende van oorlog ervaren. Inmiddels is de teller de 2.500 gepasseerd. Kijk hier waar overal gebeden wordt!

Bidt u ook met kinderen mee voor kinderen zoals Achmed? Deze tien­jarige maakte bombar­de­menten mee op zijn woon­plaats Homs en leeft nu als vluchteling in een tent in Libanon. Zijn verhaal hoort u hier. Parochies en gezinnen zijn uitgenodigd om tijdens de Rozen­krans­maand met kinderen een Tientje van de Rozen­krans te bidden: 1 x het Onze Vader en 10 x het Weesgegroet.

Een speciale dag is zondag 18 oktober. Dan sluiten we aan bij het wereld­wijde initiatief. Een miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Samen met ongeveer een miljoen kinderen in tal van landen bidden op die zondag hopelijk ook veel Nederlandse en Belgische kinderen het Rozen­krans­gebed (of een van de vijf Tientjes) voor vrede in de wereld. Precies zoals Maria eens aan drie kinderen in Fatima vroeg. U kunt het verhaal voor kinderen uitprinten.

Kerk in Nood en Stichting Kinderen bidden voor Kinderen steunen dit mooie initiatief. Graag vragen wij u om met kinderen mee te bidden voor oorlogs­kinderen als Achmed. Wereld­wijd zijn 20 miljoen kinderen op de vlucht voor oorlog. Nog veel meer kinderen leven te midden van het oorlogs­geweld dag en nacht in angst. Hoe nodig is het om hun roep om hulp te ondersteunen met gebed!

Marijke bidt daarom de Rozenkrans, want dat is bij uitstek een gebed voor vrede. Als heel veel kinderen samen met Maria bidden, zal God de harten veranderen en zal er vrede komen. Dat heeft Maria beloofd.

 

Gratis aanvragen

Voor kinderen is er een armbandje om het Tientje te bidden. Het bandje kan strakker of losser getrokken worden. Gratis te bestellen zolang de voorraad strekt.
Voor deelname op zondag 18 oktober kunt u een glow-in-the-dark Rozenkransje aanvragen.


Lees meer over dit bijzondere project op de speciale Kinderen bidden voor oorlogsKinderen actie-pagina...
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman