kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Toewijding aan Maria

Onder bijzondere bescherming van H. Johannes Paulus II en Zalige Jacinta en Francisco

Gepubliceerd: 27 oktober 2016

Met een mooi, plechtig gebed is zaterdag 22 oktober 2016 de Stichting Kinderen bidden voor Kinderen toegewijd aan Maria en onder de bijzondere bescherming gesteld van de heilige paus Johannes Paulus II en de twee zalige kinderen Jacinta en Francisco Marto. Aan deze kinderen verscheen Maria in Fatima, Portugal in 1917.

Kinderen bidden voor Kinderen is in 2009 begonnen als antwoord op de oproep van Maria aan de herderskinderen in Fatima tot het Rozenkransgebed. Met name paus Johannes Paulud II heeft zich bijzonder ingezet voor dit gebed en hier de vijf mysteries van het Licht aan toegevoegd. Hij voelde zich bijzonder verbonden met Maria, met Fatima en met de jeugd. Zijn feestdag viert de kerk op 22 oktober.

Allereerst was er een Eucharistieviering in de kapel van het Sint-Janscentrum met als hoofdcelebrant pastoor Koos Smits. Daarna liepen de deelnemers in processie naar de Zoete Moeder van ’s-Hertogenbosch waarbij de pastoor een bijzondere relikwie van paus Johannes Paulus II meedroeg. In de Mariakapel werd vervolgens het toewijdingsgebed uitgesproken onder nieuwsgierige belangstelling van de mensen die daar toevallig waren om een kaarsje op te steken. Gezamenlijk werd het refrein gezongen van het Fatimalied.

Nadat iedereen in processie terug was gelopen naar het Sint-Janscentrum, sprak de voorzitter van de stichting, Pieter Kohnen, nog een dankwoord en hield pastoor Smits een korte lezing. Met een gezamenlijke toast werd deze bijzondere gebeurtenis feestelijk afgesloten.

De fotoserie is weer gemaakt door Wim Koopman.
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman