kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Jacinta en Francisco heilig!

Paus Franciscus zal op 13 mei tijdens zijn bezoek aan Fatima (Portugal) de twee Portugese kinderen Jacinta en Francisco Marto heilig verklaren.

Weet je niet wie deze kinderen zijn? Lees dan dit korte verhaal:

Wat is ‘heilig’?

H. Franciscus geeft zijn mantel weg
H. Theresia van Lisieux (13 jaar)
God is heilig, helemaal goed, perfect. Als we kijken naar het leven van Gods Zoon op aarde, dan zien we wat heilig zijn betekent. Kijken naar Jezus en Hem nadoen, dat is wat heiligen hebben gedaan.

De heilige Franciscus bijvoorbeeld zag dat Jezus niets voor zichzelf hield en daarom gaf hij als jongeman al zijn rijkdom aan de armen.

De heilige Theresia van Lisieux keek naar Jezus en zag Gods Liefde. Zij ging alle gewone dingen, zoals haar kleine dagelijkse taken, helemaal uit liefde voor Jezus doen. Ze begreep dat het voor God niet gaat om hoe bijzonder het is wat je doet, maar om plek in je hart voor Gods Liefde.

Heiligen zijn niet perfect, ze zijn niet helemaal heilig zoals God, maar ze hebben ieder op hun eigen manier hun leven gemaakt tot een cadeau voor God en voor mensen.

Wat betekent ‘heilig verklaard’?

Het betekent dat de Katholieke Kerk er zeker van is dat deze persoon nu in de hemel is én dat de Kerk vindt dat het leven van de heilige een voorbeeld is voor ons allemaal. Daarvoor is er eerst veel onderzoek naar het leven van deze man, vrouw of kind.

Maar ook moet zeker zijn dat hij of zij in de hemel is. Hoe weten we dat? Door een wonder dat gebeurt nadat tot deze heilige is gebeden. Een wonder is iets dat normaal onmogelijk is, maar toch gebeurt als God het wil. Heiligen zijn in de hemel heel dicht bij God en kunnen Hem dus om zijn hulp vragen. De Kerk onderzoekt of iets echt een wonder is. Door al dat onderzoek kan een heiligverklaring lang duren.

De namen van alle mensen die heilig verklaard zijn, staan op een lange lijst. Kijk maar eens op www.heiligen.net. Misschien komt jouw naam wel van een heilige.

De engel Gabriel bezoekt Maria
Foto: glas-in-loodraam door Lawrence OP
Maria met Jezus
De belangrijkste heilige is Maria.
Geen enkele heilige heeft zoals Maria altijd ‘ja’ gezegd tegen God en nooit iets gedaan dat God niet wilde. Maria is helemaal zonder zonde. Daarom kon Zij de Moeder van Jezus worden.

Het leven van een heilige is lang niet altijd gemakkelijk. Maar de verhalen van de vele heiligen laten zien dat leven zoals God wil gelukkiger maakt dan alleen maar denken aan ikke-ikke-ikke... Heiligen zijn een voorbeeld voor ons en willen ons helpen vanuit de hemel. Je kunt een heilige vragen om voor jou te bidden.

Francisco en Jacinta

Na gebed tot deze twee kinderen van Fatima is een Italiaans kind genezen dat zo ziek was dat het zeker snel dood zou gaan. Volgens de artsen van dit kind was genezing onmogelijk. Daarom is de genezing van dit kind een wonder van God.

Jacinta en Francisco waren pas 7 en 8 jaar toen Maria aan hen en aan Lucia verscheen. Ook al begrepen ze niet alles wat Maria zei, toch hebben ze gedaan wat Maria vroeg. Het was voor hen genoeg te weten dat door hun gebed en offertjes veel mensen naar de hemel zouden kunnen gaan en dat ze zo Jezus blij konden maken.

Voor jou

Je kunt deze heilige kinderen in de hemel vragen om voor jou te bidden, bijvoorbeeld met dit gebedje:

Heilige Francisco en Jacinta
bid voor mij en alle kinderen
dat wij steeds wat heiliger worden.
Dan kunnen wij andere
mensen gelukkig maken
en ook zelf gelukkig worden.
Amen.

Kleuren

Deze tekening is door Helena (14 jaar) getekend om te vieren dat de kinderen Jacinta en Francisco Marto op 13 mei heilig verklaard worden. Je kunt deze tekening downloaden door op het plaatje te klikken, uitprinten en inkleuren.

We hebben ook een prachtig verhaal- en kleurboek speciaal voor het jubileumfeest van de verschijningen in Fatima met tekeningen van Susanna Hüsstege (15).
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman