kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy


Catechese op woensdag 10 januari

Gepubliceerd: 12 maart 2018

We begonnen de namiddag met een gebed en een verhaal uit de Bijbel. Daarna werd de groep in 3 gesplitst en kregen we catechese rond de sacramenten, met als mooiste ‘de eucharistie’ als geschenk van God. We leerden nog even de volgorde en ook de verschillende woorden die we tijdens de eucharistie kunnen gebruiken als antwoord op de gebeden van de priester.

Aansluitend konden we een engagement aangaan om te bidden voor zieke kinderen en/of voor oorlogskinderen. Eerst keken we samen naar enkele verhalen van Maryam en daardoor werden we echt geraakt.

We zagen in welk een armoede de kinderen er leven maar hetgeen het meest opviel was ‘dankbaarheid’ en ‘vergevingsgezindheid’. Ondanks het feit dat ze zo weinig hebben, is Maryam zo dankbaar, zo vreugdevol, zo enthousiast en heeft ze een enorm groot geloof. Ze weet ons zo duidelijk te zeggen dat God echt van iedereen houdt. Ze dankt God omdat Hij hen beschermt heeft. Ze bidt voor ISIS opdat de liefde de overhand zou krijgen in hun hart.

Hoe moeilijk is het niet om iemand die ons pijn deed te vergeven en wat doet zij voor de mensen die oorlog maken of die de oorzaak zijn van het feit dat ze hun huis kwijt geraakten? Ze bidt voor hen. Ook Maryam vraagt om voor haar te bidden.

We kregen de keuze om gebedsvriend te worden en ontvingen een gebedskaart. Iedereen kreeg een paternoster en samen hebben we een tientje van de rozenkrans gebeden voor de kinderen die ons gebed nodig hebben. De gebedsvrienden mochten één voor één voorbidden.

Voor thuis

De vormelingen kregen een eigen gebedenboekje mee naar huis dat door de catechesegroep voor hen was samengesteld.



Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman