kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy


Wonderdadige Medaille

Communicanten die meegedaan hebben aan de jaarlijkse activiteit Communicanten bidden voor Communicanten hebben een Mariamedaille gekregen. Deze medaille wordt genoemd de Wonderdadige medaille. Dit is een bijzondere medaille. Waarom?

In 1830 verscheen Maria aan Catharina Labouré, een jonge non in een klooster in Parijs. Catharina zag Maria bidden voor de wereld. De stralen uit haar handen laten zien hoeveel het de wereld helpt als Maria bidt.

Maria zei: “Dit is het symbool van de genaden die ik geef aan hen, die er mij om vragen.”

En toen vroeg zij aan Catharina om een medaille te laten maken. Een medaille die je aan een kettinkje of speldje kunt hangen.

Bescherming

Deze medaille is een teken van de hulp en bescherming door Maria. Binnen een paar jaar werd deze medaille al door miljoenen mensen gedragen. Een teken van vertrouwen op Maria.

Weet je wie ook deze medaille droeg?
Bernadette Soubirous, een frans meisje dat 14 jaar was toen Maria aan haar verscheen in Lourdes. Maar dat is weer een ander verhaal. Misschien kent je oma of opa dat wel.

Voorkant

Aan de voorkant Maria zoals Catharina haar gezien had. Met de wereldbol, de stralen en de woorden:

O Maria, zonder zonden ontvangen,
bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.

Elk jaar op 8 december vieren we dat Maria altijd zonder zonden is geweest.

Maria wil de mensen heel graag helpen. Daarom vraagt Maria bij haar verschijningen zoals in Fatima, in Lourdes en dus ook in Parijs, dat wij bidden en door haar God om hulp vragen. God luistert heel graag naar Maria.

Achterkant

Bekijk nu eens de achterkant van je medaille. Hier zie je de 12 sterren die Catharina om het hoofd van Maria had gezien. Dat staat ook in de Bijbel.

Verder zie je een kruis en een hart met doornenkroon.
Ken je het verhaal over het lijden en sterven van Jezus aan het kruis?
Voor Maria (de letter M is de eerste letter van haar naam) voelde dat alsof een zwaard door haar hart ging.

Jezus en Maria hebben allebei heel veel over gehad voor de redding van de mensen.
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman