Vandaag is dinsdag 14 juli  

categorie categorie Conferentie
conferentie
wanneermaandag 23 september 2019    Evangelie van 2019-09-23
(Heilige Linus)
begintijd09:30 uur
eindtijd14:00 uur
 titelSymposium - De sprakeloosheid voorbij
beschrijving

Vaak hoort men de verzuchting: ‘mensen weten niets meer van het christelijk geloof’. Of: ‘de betekenis van Pasen en zeker Pinksteren zegt niemand iets meer.’ Mgr. dr. G. de Korte merkte bij zijn kennismaking met het bisdom ’s-Hertogenbosch op dat velen zich onthand voelen als zij de inhoud van hun geloven onder woorden willen brengen. Kan men dat religieuze sprakeloosheid noemen?

Daartegenover staat dat veel mensen op zoek zijn naar zin en betekenis in hun eigen leven. Series artikelen in Trouw of de Volkskrant zoeken naar zin in het alledaagse. Bij scharniermomenten in het leven – zeker bij het afscheid van een dierbare – zoeken mensen naar eigen verwoordingen van verdriet en van hoop en uitzicht. Daar liggen kansen en mogelijkheden om in gesprek te gaan rond de kernthema’s van ons geloven.

Tijdens het symposium willen we samen met de deelnemers op zoek gaan naar zulke zinmomenten in alledaagse gesprekken. Voorbeelden daarvan leren dat mensen ook nu op zoek zijn naar zin en betekenis van wat hen is overkomen. Zij geven daar vaak in eigen woorden een ‘religieuze’ duiding aan. Deze kan op het eerste gezicht ver af staan van het christelijk gedachtegoed maar bij nadere reflectie ook verrassende doorzichten geven.

Aan de hand van ervaringsverhalen gaat pastoraal werker René Hornikx na welke gelaagdheid of welke niveaus van taal men daarin kan ontdekken en hoe het religieuze daarbij een rol speelt. Een nadere inbreng wordt verzorgd door dr. Henk Meeuws. Als pastoraal theoloog is hij geïnteresseerd in de diaconale invalshoek en hij zal bij zijn reflectie ook gebruik maken van eigen pastorale ervaringen. Daarna zal Mgr. dr. Gerard de Korte ingaan op het geheel van de studiemorgen en de thematiek van religieuze sprakeloosheid.

Voor dit symposium nodigen we priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers uit in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Ook zij die veel bezoekwerk vanuit een parochie doen, zijn van harte welkom. En ook vrijwilligers die indertijd de Pastorale School Zuid gevolgd hebben.

Plaats: Sint Clemenskerk, Heuvel 17 te Gerwen

Tijd: maandag 23 september 2019 9.30 – 14.00 uur

Doelgroep: pastorale beroepskrachten en vrijwilligers (voormalige PSZ)

Programma
09.00 uur - inloop met koffie of thee
10.00 uur - opening symposium door pastor Frans Verhoeven, voorzitter CPT
10.15 uur - korte inleiding op het symposium
10.30 uur - ervaringsverhalen, gevolgd door een ‘zoemsessie’
11.00 uur - reflectie over gelaagdheid in gesprekken door René Hornikx
11.30 uur - korte pauze - koffie of thee
11.45 uur - reflectie vanuit de pastoraaltheologie door dr. Henk Meeuws
12.15 uur - reflectie door mgr. dr. Gerard de Korte
12.45 uur - lunch
13.30 uur - gebedsmoment en afsluiting van het symposium

Er zijn voor u aan dit symposium geen kosten verbonden. Het wordt u aangeboden door het Centrum voor Pastorale Toerusting Zuidoost Brabant. Wel vragen we u zich aan te melden i.v.m. de lunch. Graag voor 8 september.

Aanmelding via de mail bij: cptzuidoostbrabant@gmail.com onder vermelding van uw naam, adres en mailadres.

Per post kan ook: Jos Deckers, secretaris CPT, Sophiastraat 1, 5671 XJ Nuenen

info

cptzuidoostbrabant@gmail.com

locatieSint Clemenskerk, Heuvel 17
plaatsGerwen (Noord-Brabant)
postcode56
bisdomDen Bosch
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2020 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl